– Karianne Tung et meget godt valg som ny statsråd

Rektor Anne Borg mener det er et klokt og fremtidsrettet valg å opprette et nytt departement for digitalisering og forvaltning.

Portrettfotografi av rektor Anne Borg
Foto: Thomas Høstad/NTNU

– NTNU er meget godt fornøyd med at vår tidligere ansatte Karianne Tung er utnevnt som statsråd. Med sin bakgrunn fra Trondheim Tech Port og NTNU er hun meget godt rustet til å lede det nye departementet, sier rektor Anne Borg.

Mandag ble det kjent at Karianne Tung er utnevnt til digitaliserings- og forvaltningsminister.

Tung var ansatt som rådgiver for NTNUs ledelse i perioden 2018 – 2020.

Siden da har hun ledet TechPort, en møteplass for teknologisk innovasjonskraft. I sommer ble hun oppnevnt som styremedlem i NTNU Samfunnsforskning.

Avgjørende for det grønne skiftet

– Solid kompetanse og forståelse for fagfeltet er en stor fordel for den som skal ha ansvar for og se mulighetene som ligger i digitaliseringen. Digitale verktøy og tjenester gjennomsyrer hverdagen vår. De er innvevd i alle deler av samfunnslivet og avgjørende for det grønne skiftet, påpeker rektoren.

– Her ser jeg for meg at det nye departementet, under ledelse av Tung, skal bli en kraftfull ladeplate for den store omstillingen som nasjonen skal gjennom, legger hun til.

Tung har også en bachelor i statsvitenskap fra NTNU.

Kunstig intelligens

– Norge ligger langt fremme på dette feltet, men NTNU ser behovet for en overordnet, samlet ledelse. Det trengs politisk koordinering, ikke minst i utviklingen av kunstig intelligens der mulighetene er mange, men der også risikoene må håndteres.

– NTNU står klar til å bidra på vår måte. Vi er hovedleverandør av fagfolkene som digitaliserer Norge. Vårt Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk har rundt 1.300 ansatte og over 8 000 studenter. Våre eksperter kan bidra til hvordan landet best kan benytte milliarden som er avsatt til forskning på kunstig intelligens. Vi regner med at den nye statsråden vil legge premisser for fordelingen av denne potten, sier Borg.