– Kan dette være den siste masterutstillingen?

Fredag 24. mai åpner årets master avgangsutstilling ved Kunstakademiet i Trondheim (KiT). Utstillingen tar tak i kunstens rolle i samfunnet og roper ut mot nedprioritering av kunst og kultur i krisetider.

Gruppebilde av deltakere, avgangsutstilling.
Straks klare for utstillingsåpning: Fra venstre Jacob Jessen , instituttleder ved Kunstakademiet i Trondheim (KiT), Gustav Gunvaldsen, student og utstiller, Carl Martin Rosenkilde Faurby, kurator, Liz Doom, produsent og Tara Fraser, student og utstiller. Foto: Sondre Olav Sivertsen

«Kan dette være den siste masterutstillingen? Når det virker umulig å finne sin plass i det profesjonelle kunstfeltet, kan amatørens kjærlighet til å skape vinne frem?»

Slik innledes omtalen av årets master avgangsutstilling, The Amateur Love Machine. Ikke særlig optimistisk, men fra dette noe dystre bakteppet håper de 20 utstillerne å bli sett og hørt og smitte publikum med sin kjærlighet til kunsten.

Utstillingen vises i Kunstakademiet i Trondheims eget visningssted Galleri KiT, som for anledningen har tatt i bruk flere rom i de sentrale lokalene midt på Solsiden. I tillegg gir utstillingen The Amateur Love Machine kunstopplevelser ulike steder i byen i perioden fredag 24. mai til og med lørdag 8. juni, som Cinemateket i Trondheim, på et hotellrom på Britannia, Trondheim Folkebibliotek og Pirbadet.

Se utstillingen på NTNUs aktivitetskalender for åpningstider

Les mer om utstillingen The Amateur Love Machine, verkene og studentene i utstillingskatalogen (PDF)

Bilde av masterstudent Sara Shooshtari (Iran).
Sara Shooshtari (Iran) dro til hjemlandet i 2023 og snakket med kvinner om endringsprosesser og identitet.
Bilde av masterstudent Dag Olav Kolltveit (Norge).
Dag Olav Kolltveit (Norge) installerer sine verk, der rytme har en sentral plass.
Bilde av masterstudent Tara Fraser (Australia).
Tara Fraser (Australia) deltar med flere verk med utgangspunkt i karakteren Rose.
Alle tre foto: Sondre Olav Sivertsen

The Amateur Love Machine – et rop om oppmerksomhet

Carl Martin Rosenkilde Faurby, daglig leder ved Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK), har vært rådgivende kurator for årets master avgangsutstilling. Han har hjulpet studentene med å tenke gjennom prosjektene sine i lys av publikumsopplevelsen og hvordan man kunne samle utstillingen som et helhetlig prosjekt.  Faurby oppdaget tidlig at en av de største utfordringene for utstillingen var en nærmest depressiv tilstand blant studentene, en tilstand han også har registeret i store deler av kunstmiljøet. Han er bekymret for hvordan vilkårene til nyutdannede kunstnere påvirker kunsten.

– Som kunstner trenger man en enorm driv og tro, hvis man skal orke å holde på i et så usikkert yrke. Derfor tok jeg og studentene utgangspunkt i amatøren og kjærligheten når vi tenkte på et konsept som samler prosjektet og valgte å kalle utstillingen The Amateur Love Machine.

– The Amateur Love Machine er en tittel som gir oppmerksomhet og som skal uttrykke noe om studentenes behov, mer enn om kunstverkene, sier kuratoren. Han tror at samtidens mediekultur legger et stort press på unge for ekstern anerkjennelse, samtidig som han tror det er en samfunnstendens der folks interesse for kunst kan være knyttet til det som gir spektakulære opplevelser, enn det å møte det snåle, uventete og personlige. 

– Vi har en tendens til å legge overordnete tematikker over kunstverk og stille krav til kunsten at den må kommentere samfunnsmessige tema for å få oppmerksomhet. Kunne vi med denne utstillingen konstruere en slags kommunikasjonsmaskin som kunne brukes til å få oppmerksomhet i samfunnet?

– Utstillingstittelen oppfordrer oss alle til å rette oppmerksomheten innover og elske kunsten og våre personlige uttrykk, i stedet for å søke anerkjennelse utenfra, sier Rosenkilde Faurby, som mener at masterutstillingen er svært viktig når det gjelder å se hva den yngre generasjon kunstnere interessere seg for og hvordan de uttrykker dette.

Bilde av kurator Carl Martin Rosenkilde Faurby og instituttleder Jacob Jessen.
Kurator Carl Martin Rosenkilde Faurby og instituttleder Jacob Jessen er enige om at de nyutdannede kunstnerne er viktige for utviklingen av Trondheims kunstliv og håper mange tar turen innom Galleri KiT frem til 8. juni. Foto: Sondre Olav Sivertsen.

Kunst og kunstutdanning under press

Instituttleder ved Kunstakademiet i Trondheim (KiT), Jacob Jessen, syns årets avgangsutstilling viser noe viktig om kunstens rolle i samfunnet og at den peker på høyst aktuelle problemstillinger knyttet til samfunnsmessig nedprioritering av kunst- og kultur i en tid med kriser og polarisering og fremmedgjøring. Jessen mener at det er svært viktig at de som skaper fremtidens kunst og kultur speiler samfunnets situasjon, som også påvirker kunstutdanningene.

– Dagens politiske prioriteringer som svar på en krise- og konfliktid får konsekvenser for kunst og kulturliv i store dele av verden. Dette merker vi også i Norge og i Trondheim, på utdanningsområdet vårt, der vi vi opplever at internasjonale kunstperspektiver kommer i bakgrunnen av en nasjonal opprustning. Dette får særlig konsekvenser for det internasjonale masterprogrammet, sier Jessen, og sier at for dette studieprogrammet er det en kombinasjon av flere tekniske og økonomiske forhold som gjør at det er usikkerhet omkring det internasjonale masterprogrammets eksistens om et par år.

– Programmet Master in Fine Art er under press i dagens utdanningspolitiske klima med studieavgift for studenter utenfra EU og en nedprioritering av finansieringskategori, sier Jessen som mener at masterprogrammet har utviklet seg til et av Norges og NTNUs viktige internasjonale utdanningsmiljøer med studenter med bakgrunn fra forskjellige land og kulturer som møtes.

– Hovedandelen studenter på dette programmet var søkere fra land utenfor EU på bakgrunn av prinsippet om gratis utdanning for alle. Et klokt prinsipp som igjennom en årrekke har garantert gjennomstrømning og utveksling innom Norge på en lang rekke fagområder og miljøer, sier Jessen og forteller at mange av deres studenter har bosatt seg i Trondheim og bidrar til å utvikle byens kulturliv.

Bilde av dekan ved Fakultet for arkitektur og design, Sara Brinch.
Dekan ved Fakultet for arkitektur og design, Sara Brinch, er enig med instituttleder Jacob Jessen om at kunstutdanningene og det internasjonale masterprogrammet har en viktig rolle, i samfunnet, ved NTNU og i Trondheim. Foto: NTNU

– Vi trenger at noen stiller de vanskelige spørsmålene, utfordrer våre forestillinger, gir nye perspektiver og fremkaller kvaliteter på tvers av samfunnets ulike sektorer, sier Sara Brinch, dekan ved Fakultet for arkitektur og design. Hun mener at kunst og kunstnere kan være drivere for samfunnsmessig endring, fordi kunst ofte evner å sette ting på spissen, eller i kontrast, og tematisere det å være menneske. 

– Dette er helt sentralt i tider med kriser og polarisering, og kan vise oss måter vi kan endre oss på, sier Brinch. Hun mener mener at det internasjonale Master in Fine Art-programmet blant annet bidra med mangfold, nye perspektiver på oss selv og andre, og internasjonale impulser til kultur og kunstnerisk entreprenørskap i Trondheim. 

– Dette er vesentlig for byens utvikling og for Trondheims status, både som bærekraftig kulturby og som lokalsamfunn, sier Brinch.

Graduating Master Exhibition | Amateur Love Machine

fra 24. mai – 8. juni, Galleri KiT og andre steder i Trondheim.

Utstillere: Ali Jably, Bushra Khalid, Dixin Wang, Dag Olav Kolltveit, Dua’a W. Al-Amad, Ehsan Mollazadeh, Gustav Gunvaldsen, Zijun Gao, Kaniz Fatema, Kashmir Maqsoora Saeed, Lily Fereday, Maiken Hauksdatter Lyng Østerhagen, Marius Lehn Reed, Maryam Bashi, Nasrina Ebrah, Nikolay Flotsky, Sara Shooshtari, Symin Adive, Tara Fraser og Tuva Holm Nymo.

Utstilling med stor verdi for kulturbyen Trondheim

– Å stille ut og vise frem arbeider er en helt sentral komponent i den kunstneriske utdanning. En avgangsutstilling er også der omverden, byen, kunstscenen og alle oss andre møter kunststudenten, eksperimentet, de tidlige tak i de vesentligste spørsmål vi alle kan speile oss i, sier Jessen og trekker frem at for Kunstakademiet er utstillingene veldig viktige og da spesielt avgangsutstillingene.

– Det er her vi knytter sammen de ulike aktivitetene og faglige retningene våre- både med byen, kunst – og kulturlivet, NTNU, studenter og ulike fagmiljø. Jeg håper nok at dette knutepunktet mellom byen og universitetet, mellom utdanning og tiden etter, mellom en kommersiell karriere og akademia, kan få en økende interesse i fremtiden.

Kurator for utstillingen er enig med instituttleder Jessen at avgangsutstillingen er en viktig arena.

– Jeg mener masterutstillingen er helt avgjørende for å synliggjøre oppbyggingen og videreføringen av et kunstfelt i byen. Det kommer ikke av seg selv og jeg tror ikke mange tenker over, hva dette betyr og at det krever en stor innsats og investering, sier Carl Martin Rosenkilde Faurby.

Kunstakademiet og NTNU har en viktig rolle i Trondheim ifølge de begge og de mener at det er viktig at kunstscenen, Kunstakademiet, NTNU og byens kulturliv er i dialog og samarbeider godt for å sammen utvikle publikumstilbudet, kompetanse og kunstforståelse.

– Jeg tror at kunstscenen og byen trenger Kunstakademiets eksperimenterende inngang til kunst, kunstnerisk utviklingsarbeid og våre internasjonale studenter. Vi ser det som vår oppgave å skape nye muligheter for kunst og kunstnere i samfunnet, også i Trondheim, noe som kan gi både kjente og mindre kjente format og nye former for samarbeid, sier instituttleder Jacob Jessen.

Kunstakademiet vil fortsette med å tilby Trondheim og NTNU både kunst og forskning som utfordrer hva vi forstår som samtidskunst og samtidig utvide nettverket for samarbeid.

–Vi vil skape samarbeid med flere ulike aktører, både i og utenfor kulturfeltet, i akademia og innen både det offentlige og det private næringslivet, forteller Jessen.

Hva håper du at publikum skal ha med seg ut fra besøket av årets avgangsutstilling?

– En sterk følelse av at livet ikke er det samme som før de gikk inn på Galleri KiT, en følelse av at billedkunsten har forandret måten de så på verden, avrunder instituttlederen ved Kunstakademiet i Trondheim.