Klimatoppmøtet: – En avtale som representerer fremskritt

NTNU-forskere kommenterer avtalen fra FNs klimaforhandlinger, COP28.

forsker i konferanselokale med mange mennesker. foto
Professor Anders Hammer Strømman på konferanseområdet under COP28 i Dubai. Foto: privat

– Det er bemerkelsesverdig at i en periode med åpen konflikt mellom store verdensmakter, endte COP28 i Dubai med en avtale som representerer fremskritt, sier professor Edgar Hertwich.

Etter mer enn fjorten dager, på overtid, kom erklæringen fra klimaforhandlingene under COP28 i Dubai.

– Tredoblingen av fornybar energi er et viktig mål. Språket om omstillingen bort fra fossile brensler er svakt, for svakt, men vi kan håpe at det legger grunnlaget for sterkere avtaler i påfølgende avtaler, sier han.

Professor Edgar Hertwich hadde en digital presentasjon om materialutnyttelse av bygninger under COP28. Foto: Titt Melhuus/NTNU

Edgar Hertwich er professor ved NTNUs Program for industriell økologi og medlem av EUs klimaråd. Den 28. i rekken av FNs årlige klimakonferanser, COP28, ble holdt fra 30. november til 12. desember i Dubai. 

– Viktig signal

– Det er første gang fossile drivstoff er nevnt i en sluttrapport fra COP. Det i seg selv er et viktig signal, påpeker seniorforsker Helene Muri.

Helene Muri er seniorforsker ved NTNUs Program for industriell økologi og har bl.a. bidratt i transportkapitlet i Klimapanelets rapport fra 2022 om å begrense virkninger av klimaendringer.

–  Det man ønsker å se nå er at det blir opplagt at videre investeringer i fossilt ikke er akseptabelt for klimaet. Den egentlig suksessen til COP28 bør måles på hva som skjer framover, om utslippstoppen skjer før 2025 og om det er nok. Det ligger fortsatt mye arbeid foran oss, sier hun.

Helene Muri under COP28 i Dubai. Foto: privat

Utslippsreduksjoner og ut av den fossile æra

Hertwich er opptatt av at for øyeblikket leder Europa an i globale utslippsreduksjoner.

– De blir et globalt eksempel for andre å følge. Selv i Europa må fremskrittet akselerere betydelig, og Norge må følge eksemplet satt av EU, sier han.

Professor Anders Hammer Strømman er optimistisk på verdenssamfunnets vegne.

– Mange ønsket mer, men dette er et viktig steg i rett retning, sier Strømman. – Verdenssamfunnet har nå i felleskap satt kurs mot slutten av den fossile æra. Dog med litt ulikt syn på hastigheten. NTNU har uansett en stor jobb foran seg med å bistå det norske samfunnet med omstillingen bort fra det fossile.

Professor Anders Hammer Strømman er professor ved NTNUs program for industriell økologi og var hovedforfatter for transportkapitlet i Klimapanelets rapport fra 2022 om å begrense virkningene av klimaendringer.

Under COP28 holdt Strømman en presentasjon om fremtiden for skipsfarten. Seniorforsker Muri deltok i en økt under COP28 som tok for seg de etiske rammene for å undersøke hvordan man skal gjennomføre forskning på klimamanipulering. Professor Hertwich deltok digitalt med en presentasjon om materialutnyttelse av bygninger.

Les mer om hva forskerne presenterte i Gemini

Kontakt

Edgar Hertwich, professor i industriell økologi ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk

Helene Muri, seniorforsker ved Program for industriell økologi og NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk

Anders Hammer Strømman, professor i industriell økologi ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk