Mange vil ta master i helsesykepleie

I løpet av få år har Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) gått fra ingen til tre masterutdanninger, og opplever nå veldig gode søkertall.

Interessen for helsesykepleie ved NTNU i Ålesund er formidabel i år. Hele 233 har studiet som førstevalg. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

I løpet av få år har Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA) gått fra ingen til tre masterutdanninger, og opplever nå veldig gode søkertall.

Til tross for at søkertallene til sykepleierutdanninger viste en betydelig nedgang nasjonalt på 23 prosent med 3075 færre som hadde sykepleie som sitt førstevalg i 2022 enn året før, opplever NTNU i Ålesund gode søkertall.

5900 sykepleiere mangler

Dette er godt nytt for helse-Norge. Nylig publiserte Nav sin årlige bedriftsundersøkelse, hvor det kommer frem at Norge trenger 15 750 flere ansatte i helsesektoren, og hvor sykepleiermangelen er på hele 5900 sykepleiere, og topper med dette listen over manglende helseansatte.

Møre og Romsdal er ikke noe unntak, hvor Helse Møre og Romsdal nylig uttalte til fagtidsskriftet Sykepleien, at de merket rekrutteringsutfordringer når det gjelder sykepleiere og spesialsykepleiere ved sykehusene.

Spent

Studieprogramleder for master i helsesykepleie, førsteamanuensis og selv helsesykepleier Berit Misund Dahl, var spesielt spent på søkertallene til masterutdanning i helsesykepleie.

– Høsten 2022 endres helsesykepleierutdanningen til masterutdanning med 120 studiepoeng og går fra deltid til heltid, men fortsatt samlingsbasert. Vi var usikre på hvordan dette ville slå ut på søkertallene, men ble svært positivt overrasket da tallene var klare, forteller Dahl. Søkertallene viser at vi har 233 primærsøkere, og 456 søkere totale på 40 plasser her i Ålesund.

Master i helsesykepleie, som er et fulltidsstudium over to år, gir anledning til å «stige av» ved 90 studiepoeng og få en videreutdanning i helsesykepleie.

Vil beholde sykepleierne

– Jeg håper likevel de aller fleste vil fortsette løpet og nå master, legger Dahl til, som tror en positiv effekt kan bli at flere studenter velger å bosette seg i regionen.

Nytt av året er også at man kan gå direkte fra bachelor til helsesykepleierutdanning uten et praksisår, noe som også kan virke positivt for å beholde sykepleierne her i Møre og Romsdal.

Master i helsesykepleie passer for deg som har fullført en bachelor i sykepleie, og arbeider eller ønsker å arbeide helsefremmende og forebyggende mot barn, ungdom og familier, og med nettverks- og miljøarbeid.