Milliarder til campussamling sikret til NTNU og Trondheim

Regjeringen har i dag sikret finansieringen for NTNU Campussamling. 11,6 mrd går dermed til Trondheim og NTNU de nærmeste årene.

Byggestart er planlagt i 2024. Målet er at alle nye bygg og universitetsområder skal være klare til bruk i 2028. Illustrasjon: Rodeo arkitekter/Statsbygg

Regjeringen har i dag sikret finansieringen for NTNU Campussamling. 11,6 mrd går dermed til Trondheim og NTNU de nærmeste årene.

Skrevet av: Hanna Maria Jones

Siden 2013 har fem eksterne kvalitetssikringer fra Finansdepartementet slått fast at NTNU Campussamling er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Når regjeringen nå svarer med å sikre finansieringen til prosjektet er det klart at campussamlingen vil bli en realitet.

Det annonserte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim på trappen til NTNUs hovedbygning i dag, mandag 21. september:

– Nå er regjeringen klare til å si at vi bevilger 11,6 milliarder kroner i statsbudsjettet for neste år. Og det gjøres ikke trinnvis, det gjøres som en hel investeringsbeslutning. Nå er det ingen flere omkamper! Nå er det bestemt, og det gjøres under ett. Så da er det bare å sette i gang, var nyheten fra statsråden.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (t.v) kom med en kjempenyhet til rektor Anne Borg i dag. Foto: Maria Isabelle Jøsok Bjørngaard /NTNU.

– Nå er det ingen flere omkamper! Nå er det bestemt, og det gjøres under ett. Så da er det bare å sette i gang.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

Unik nasjonal mulighet

Rektor ved NTNU, Anne Borg, kunne besvare med jubelrop:

– Yes! Tusen takk for fantastiske nyheter. De ulike delene av prosjektet henger sånn sammen, så vi er veldig glad for at det nå kommer så tydelige signaler fra regjeringen, svarte rektor Anne Borg.

– Campussamlingen gir en unik nasjonal mulighet til å videreutvikle NTNU som en drivkraft i kunnskapsutvikling og omstilling i en verden med store utfordringer og raske endringer. Denne bevilgningen styrker vår mulighet til å tilby forskningsbasert utdanning på alle nivå, bidra til å løse sammensatte problemstillinger gjennom vår hovedprofil og vår tverrfaglige styrke og å kunne bidra til et konkurransedyktig næringsliv og god offentlig sektor gjennom kunnskap, relevante kandidater og samarbeid om nye praksiser, prosesser og produkter, sier Anne Borg.

Se video: Her får Anne Borg nyheten om at campusmilliardene er sikret (Facebook)

– Vi er veldig glad for at det nå kommer så tydelige signaler fra regjeringen.
NTNUs rektor Anne Borg.

Om NTNU Campussamling

Campussamlingen skal gi NTNU muligheten til å:

  • Samle humaniora og samfunnsvitenskapelige fag tett ved teknologifagene, sentralt og synlig på Gløshaugplatået.
  • Styrke utdanningen av studentene, og legge til rette for tverrfaglighet fra starten av studieforløpet, gjennom å utvikle et variert og konsentrert læringsstrøk i den sentrale aksen på Gløshaugen.
  • Skape et kraftsenter for de utøvende, skapende fagene våre; kunst- arkitektur, musikk og design – der hvor universitetet og byen møtes, mellom Studentersamfundet og Hovedbygningen.
  • Videreutvikle en klynge for innovasjon i aksen mellom teknologi- og HumSam-miljøene på Gløshaugplatået og våre fagmiljø for økonomi- og ledelse nede langs Elgeseter gate.
  • Styrke Hovedbygningen og området rundt som hjertet i vår campus i Trondheim – både symbolsk og i praksis – gjennom arkitektoniske grep og prioritering av hvilke universitetsfunksjoner som skal prioriteres i dette området.
  • Styrke allerede etablerte faglige klynger innen naturvitenskap, ingeniørvitenskap og informatikk og elektroteknikk ved å samle fagmiljøene som flytter som et resultat av campussamlingen

Statsbygg har ansvaret for å bygge inntil 92 000 m2 nye bygg, og bygge om inntil 45 000 m2 for å muliggjøre samlingen. I desember 2019 fikk Statsbygg oppdrag fra Kunnskapsdepartementet om å gjennomføre forprosjekt for NTNU Campussamling.

Forprosjektet er planlagt ut 2023, og byggestart er planlagt i 2024. Målet er at alle nye bygg og universitetsområder skal være klare til bruk i 2028.

Les mer om campusutviklingen på NTNU Campussamlings nettside