NTNU Discovery gir 4,6 millioner til oppfinnelser i startgropen

Mekaniske bein, navigasjonsutstyr for skip og færre ukomfortable prostataprøver er noen av oppfinnelsene NTNU Discovery ser potensialet i og vil støtte økonomisk.

Heder og ære til kreative oppfinnere ved NTNU ved Nyhavna.
Foto: Kristoffer Wittrup. Ragnhild Ølstad, Ole Andreas Alsos og Toril Hernes

– Det kan være en lang vei å få undersøkt om produktet man vil utvikle holder vann uten at det blir laget prototyper eller utført tester. Det er en mulighet vi ønsker å gi til prosjekter som vi synes er lovende, og som gjerne har potensial til å gjøre verden til et litt bedre sted, sier prorektor for nyskaping Toril Hernes.

Statsråd Karianne Tung og tidligere sjef ved Trondheim Tech Port kastet glans over arrangementet og oppfinnerne.

Statsråd Karianne Tung og tidligere sjef ved Trondheim Tech Port kastet glans over arrangementet ved Nyhavna i Trondheim.

Får samme starthjelp som Kahoot

NTNU Discovery har vært viktig for å hjelpe i gang såkalte «tidligfasebedrifter» ved å satse på forskningen til ansatte og ideer fra studenter. Det mest kjente eksemplet er den spillbaserte læringsplattformen, Kahoot. Et selskap som kom opp fra startgropen etter støtte fra NTNU Discovery.

I perioden 2011 – 2023 har 386 prosjekter mottatt støtte tilsvarende 123 millioner kroner. Disse prosjektene har resultert i 111 bedriftsetableringer med totalt 603 ansatte og med en samlet omsetning på over en milliard kroner i 2022. NTNU Discovery finansieres av NTNU, Helse Midt Norge (HMN) og Sparebank1 Midt-Norge (SMN)

Disse seks prosjektene får støtte denne perioden:

Bedre oversikt og situasjonsforståelse til sjøs: Dagens maritime navigasjonsverktøy krever at operatører veksler mellom å observere sjøen og omgivelsene når de bruker ulike navigasjonsinstrumenter. I situasjoner med dårlig sikt, høy fart, eller utfordrende farvann, kan denne hyppige vekslingen øke risikoen for kollisjoner med skjær eller andre fartøy. Prosjektet «mHUD» er et nytt navigasjonsverktøy som forenkler og visualiserer kritisk informasjon fra skipets navigasjonssystemer som lett forståelige lys over brovinduet. Dette gjør at navigatøren kan holde blikket rettet mot sjøen så mye som mulig, og bare veksle blikket når det er nødvendig.

Institutt: Institutt for design / Institutt for datateknologi og informatikk

Fakultet: Fakultet for arkitektur og design / Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk.

Prosjektet tildeles 1 000 000 kroner.

Mekaniske bein for eldre og pasienter med muskelsvinnn: Mange pasienter med sykdommer som resulterer i muskeldystrofi kan slite med å gå som følge av muskeldystrofi. Prosjektet «Kynetix» tar sikte på å utvikle et tilpasningsdyktig eksoskjellet som blant annet kan hjelpe eldre i hverdagen. Løsningen er mer allsidig og dermed mer kostnadseffektiv enn dagens alternativer.

Institutt: Institutt for design.

Fakultet: Fakultet for arkitektur og design.

Prosjektet tildeles 300 000 kroner.

Automatisert tolkning av MR-bilder: MR undersøkelser for prostatakreft har tredoblet seg i løpet av det siste tiåret. Dette krever mye ressurser i form av manuell tolkning fra radiologer, som er en tidkrevende og subjektiv prosess.  I tillegg innehar den en viss risiko for feildiagnostisering. Prosjektet «Proviz» bruker kunstig intelligens til å automatisere tolkningen av MR-bilder. Dette kan bidra til å gi bedre diagnoser, pasientutfall og redusere ventetiden til MR-undersøkelser.

Institutt: Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Prosjektet tildeles 1 000 000 kroner.

Færre vonde prostataundersøkelser: Det å ta en prostataundersøkelse kan både være vondt og ubehagelig for menn. Dette er også en gruppe som altfor sjeldent oppsøker legehjelp eller som oppsøker hjelp for sent i sykdomsforløpet. Prosjektet «PRExoCAST har utviklet en ny test som kan identifisere aggressiv prostatakreft gjennom urin- og sædprøver. Hvis prosjektet lykkes vil det være til stor nytte for prostatakreft-undersøkelser, og kan senke terskelen for at menn i risikogruppen undersøker seg.

Institutt: Institutt for klinisk og molekylær medisin/ Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk.

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Prosjektet tildeles 1 000 000 millioner kroner.

Medisiner som hindrer bakterier i å utvikle antibiotikaresistens: På verdensbasis er det anslått at det vil være 10 millioner mennesker som dør som følge av antibiotikaresistente bakterier innen 2050. Prosjektet Betatide har gjennom lang tids forskning på kreftmedisin utviklet en medisin som fungerer som et helt nytt antibiotikum i tillegg til å motvirke utviklingen av antibiotikaresistens hos bakterier.

Prosjektet tildeles 1 000 000 millioner kroner.

Institutt: Institutt for klinisk og molekylær medisin.

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap.

Digital plattform som beregner miljøavtrykk i kroner: Det kan være vanskelig for bedrifter og det offentlige å beregne kostnaden til et miljøavtrykk. Prosjektet «GreenLedger» bruker tilgjengelige virksomhetsdata til å konvertere klimagassutslipp, avfall, vannforbruk om til kroneverdier.

Prosjektet tildeles 300 000 kroner.

Institutt: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse.

Fakultet: Fakultet for økonomi