NTNU får flyingeniørutdanning

Ambisjonen er at NTNU skal kunne ta opp studenter til det nye tilbudet allerede i 2024

Ola Borten Moe står oppreist og snakker foran flere som sitter og ser mot ham
Foto: Lars Bugge Aarset/NTNU

Regjeringen vil i revidert nasjonalbudsjett foreslå å bruke fem millioner kroner på å etablere en flyingeniørutdanning ved NTNU, og vil bevilge penger til 25 studieplasser i året.

Det kunne Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe avsløre da han besøkte Gløshaugen mandag. Nyheten ble presentert på Institutt for maskinteknikk og produksjon, som trolig blir det instituttet som får i oppgave å lede an i utviklingen av tilbudet på vegne av NTNU.

– Vi må sikre oss kompetanse innenfor kritiske samfunnsområder, luftfarten er en av disse. Vi vet at både sivil og militær sektor er helt avhengige av flyingeniørkompetanse i årene som kommer, både for å utvikle teknologien videre og tilgang på nok kompetent arbeidskraft, sier Borten Moe om bakgrunnen for satsingen.

Det er i dag ingen flyingeniørutdanning i Norge.

Rektor Anne Borg er takknemlig for at det er NTNU som får oppgaven med å etablere utdanningen.

– NTNU har en sterk posisjon innen teknologi og rekrutterer godt. Med våre fagmiljø innen maskinteknikk, elektroteknikk og datateknikk er vi trygge på at vi skal få på plass et attraktivt studietilbud av god kvalitet, hvor vi tar sikte på å rekke opptaket i 2024. Jobben med å etablere tilbudet starter nå og vil skje i tett dialog med bransjen .

Nyheten ble tatt godt imot av både NHO Luftfart og maskinstudentene. Her er Erik Lahnstein, administrerende direktør i NHO Luftfart sammen med minister Ola Borten Moe i samtale med studentene. Foto: Lars Bugge Aarset/NTNU