NTNU og universitetets tematiske satsningsområder står sentralt når det nederlandske kongeparet besøker Trondheim

Torsdag 11. november besøker det nederlandske kongeparet, samt Norges Kronprins Haakon, NTNU i Trondheim. Besøket fra Kong Willhelm-Alexander og Dronning Máxima av Nederland vil har fokus på NTNUs tematiske satsningsområder havrom og energi. Gjennom torsdagen vil delegasjonen få en innføring i NTNUs forskning, så vel som vårt samarbeid med SINTEF.

2017-01-17 15:28:48 AMSTERDAM - Koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen aan bij het Koninklijk Paleis waar zij een nieuwjaarsontvangst houden voor genodigden. ANP ROYAL IMAGES EVERT ELZINGA

Torsdag 11. november besøker det nederlandske kongeparet, samt Norges Kronprins Haakon, NTNU i Trondheim. Besøket fra Kong Willhelm-Alexander og Dronning Máxima av Nederland vil har fokus på NTNUs tematiske satsningsområder havrom og energi. Gjennom torsdagen vil delegasjonen få en innføring i NTNUs forskning, så vel som vårt samarbeid med SINTEF.

Bakgrunnen for statsbesøket er å markere det nære forholdet mellom Norge og Nederland. Mellom tirsdag 9. november og torsdag 11. november kommer den nederlandske delegasjonen til å besøke sentrale kulturelle og politiske institusjoner. Majoriteten av besøket vil foregå i Oslo, men avsluttes med en hel dag i Trondheim.

Program for dagen

Det nederlandske kongeparet ledsages av Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon til Trondheim, hvor statsbesøket inkluderer et program viet teknologi-, forsknings- og næringslivssamarbeid. Dagen innledes på Brattørkaia, hvor SINTEF og NTNU vil belyse mulighetene som ligger i havforskning. Her vil NTNU-studenter og -forskere også vise eksempler på havrelatert forskning og utdanning. De kongelige vil blant annet få presentert forskningsfartøyet FF Gunnerus, den selvgående fergen MilliAmpere2, ulike marine roboter og annen teknologi som brukes til å kartlegge havrommet.

Parallelt møtes forskere fra NTNU og universiteter i Nederland workshops om henholdsvis bærekraftig hav, mat fra havet og marine mineraler.

Om ettermiddagen besøker Kongeparet NTNUs campus på Gløshaugen. Der møtes norske og nederlandske aktører for å diskutere samarbeid innen energiomstilling, karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogen. De vil få en omvisning i laboratorier knyttet til NTNUs forskning på energifeltet, så vel som å delta i en paneldiskusjon om energiomstilling.

Paneldebatten vil fokusere på hydrogen samt andre relevante teknologier som havvind og CO2-lagring. Det vil være en Q&A-sesjon hvor du får mulighet til å stille spørsmål. På arrangementer deltar det nederlandske kongeparet, den norske kronprinsen, Norges olje- og energiminister og den nederlandske utenriksministeren.

Følg debatten 11. november kl 14:15-15:45