Ny campus vest for Gløshaugen

Regjeringen slår fast: Ny NTNU-campus skal lokaliseres i nærheten av Gløshaugen.

Rektor Gunnar Bovim og statssekretær Bjørn Haugstad på mottakelsen etter immatrikuleringen. Foto: NTNU/Thor Nielsen

Regjeringen slår fast: Ny NTNU-campus skal lokaliseres i nærheten av Gløshaugen.

Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet annonserte regjeringens beslutning 16. august under mottakelsen etter immatrikuleringen ved NTNU i Trondheim.

– Regjeringen har besluttet at i det videre arbeidet med samlet campus i Trondheim skal ny lokalisering primært realiseres i nærhet av eksisterende bygningsmasse på Gløshaugen. Skal vi ta ut gevinstene ved å samle NTNU, må det skje på og rundt Gløshaugen. Særlig vest for dagens bygningsmasse på Gløshaugen er det et potensial som kan utnyttes, sier Haugstad

Rektor Gunnar Bovim sier at dette er en presisering av regjeringsvedtaket Erna Solberg presenterte 8. september 2015, og som ligger til grunn for NTNUs campusutviklingsprosjekt.

– Dette er et viktig, tydelig styringssignal til oss. Jeg deler regjeringens betraktning om at vest har et stort potensial. Det gir den beste muligheten til å både oppnå samling og tilknytning til byen. Nå kan vi gå i dybden på å utforske det potensialet, sier Gunnar Bovim.

Går inn for å øke støtten

Melding om beslutningen kommer like etter at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har fortalt at regjeringen går inn for å øke støtten til NTNUs planlegging av nytt campus fra 20 til 50 millioner i 2018.

– Det er et signal om at de er fornøyd med hva vi sammen med Trondheim kommune og andre samarbeidspartnere har gjort i forbindelse med planleggingsarbeidet så langt. For oss innebærer det at får muligheten til å realisere en stor del av det vi har hatt ambisjon om i den tidlige fasen av vår planlegging, sier Merete Kvidal, prosjektsjef for campusutvikling ved NTNU.

Campusplan ferdigstilles

NTNU er nå i gang med å ferdigstille en omfattende campusplan som også skal inneholde et offentlig planprogram. Det jobbes også med hvordan eksisterende og fremtidig bygningsmasse skal passe inn i den grønne profilen til NTNU, og hvordan bygningene kan tilrettelegges for ulike fagmiljø, samt utredning av hvor fagmiljøene skal plasseres på campus.

– Med denne økningen får vi nå muligheter til å videreføre arbeidet i reguleringsplaner og forprosjekt i 2018, sier Merete Kvidal.