Omformerens læremester

Professor Tore M. Undeland er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats for elkraftteknikk.

Statsforvalter Frank Jenssen overrekker Tore M. Undeland ordenen.
Statsforvalter Frank Jenssen overrekker Tore M. Undeland ordenen. Foto: Kai T. Dragland / NTNU.

Statsforvalter Frank Jenssen overrakte ordenen under en storstilt markering på  Lerchendal Gård.
– Dette er en særdeles høythengende orden, sa statsforvalteren ved overrekkelsen.

Undeland får prisen for sin faglige pionervirksomhet innenfor et fagfelt med stor betydning for oss alle. Det handler om alt som får den moderne verden til å gå rundt ved hjelp av elektrisitet. Når elbilen akselererer så effektivt, når elektrisitet skal overføres over landegrenser, mobiltelefonen lades, data lagres i skyen eller induksjonstoppen på komfyren gir varme til kokeplata, så er det omformere som gjør det mulig. Det handler om omformere eller transistorer som tilpasser elektrisiteten til den oppgaven den skal løse.

Rektor Tor Grande og Tore Undeland i godt humør.
«Dette er en stor anerkjennelse – en anerkjennelse fra Hans Majestet kongen selv. Det er ikke bare en anerkjennelse til deg Tore. Det er også en anerkjennelse til fagmiljøet, instituttet, fakultetet, ja hele universitetet », sa rektor Tor Grande. Foto: Kai T. Dragland / NTNU.

I 45 år har Tore Undeland lagt ned en bemerkelsesverdig innsats som forsker, underviser og veileder på NTNU. Hans lærebok har vært en internasjonal bestselger i flere tiår. Hans pionervirksomhet innen fagfeltet har lagt grunnlaget for mange industrietableringer både i Norge og internasjonalt.  Et godt samarbeid mellom industri, professor og student har vært viktig i så måte. 

Undeland så også tidlig koblingen mellom elektrifisering og det grønne skiftet. Hans teknologiske nyvinninger har vært svært viktige i fornybar elektrisitet fra vind- og solkraft. 

– Han har gjort en forskningsinnsats som har lagt et viktig grunnlag for det grønne skiftet.  En karriere som har bidratt til en kombinasjon av miljø og verdiskaping, en litt grønnere verden og et litt bedre sted og bo, sa statsforvalteren.

Ordfører kent Ranum og Tore Undeland i samtale.
«Du har vært en tydelig stemme. Du har ikke bare satt kraftelektronikk på kartet, du har også satt Trondheim på kartet. Dessuten har jeg merket meg at du i avisens debattspalter har signert med: Bergenser som er glad i Trøndelag», sa Trondheims ordfører Kent Ranum. Foto: Kai T. Dragland / NTNU.
Gruppebilde 8 personer står og smiler mot kamera.
Dekan Ingrid Schjølberg, prodekan Ole-Morten Midtgård, instituttleder Anngjerd Pleym, rektor Tor Grande, professor Tore M. Undeland, ordfører Kent Ranum, statsforvalter Frank Jenssen og professor Arne Nysveen. Foto: Kai T. Dragland / NTNU.

Sitater fra overrekkelsen:

«Dette er virkelig stas. Dette viser hvor viktig de tette koblingene mot næringslivet er. Også der var Tore en pioner», sa dekan og stolt vert for arrangementet, Ingrid Schjølberg.

«Vi er fryktelig stolt over å ha en ridder tilknyttet instituttet. Det er til inspirasjon for oss som jobber der i dag», sa instituttleder Anngjerd Pleym.

«I statuttene for denne tildelingen heter det: Denne tildeles som belønning for utmerkede fortjenester for Norge og for menneskeheten. Det er ikke en hvilken som helst gjerning dette her», sa forslagsstillerne Ole-Morten Midtgård og Arne Nysveen.