Sara Brinch tilbys stillingen som ny dekan

Instituttlederen er svært glad for å bli tilbudt stillingen som ny dekan ved Fakultet for arkitektur og design (AD).

Hovedbygningen på Gløshaugen og grønne og blomstrende trær
Foto: Maren Agdestein/NTNU

Brinch er instituttleder for Institutt for design. Hun var en av fire søkere til stillingen som blir ledig når Marianne Skjulhaug begynner som rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Brinch har ledet Institutt for design siden 2021. I tillegg veileder hun Ph.D.-stipendiater ved Institutt for kunst- og medievitenskap. Før dette var hun i årene 2017-2021 prodekan for utdanning ved Det humanistiske fakultet.

portrett av Brinch. Kvinne med briller som ser inn i kamera

– Står klar

Her har hun også ledet ph.d.-programmene for hhv audiovisuelle medier og estetiske fag. Hennes eget doktorgradsarbeid var innen fagområdet medievitenskap. Før hun ble instituttleder ved Institutt for design, har hun siden 2005 jobbet som førsteamanuensis i medievitenskap og visuell kommunikasjon. Opprinnelig har hun grunnutdanning fra NTNU i nordisk, allmenn litteraturvitenskap og filmvitenskap.

Brinch sier at hun er svært glad for å ha blitt tilbudt stillingen;

– Dette er jobb med stort ansvar, og en rekke viktige oppgaver står i kø. Jeg står klar til å ta ansvaret, og ser fram til å jobbe sammen med instituttene og fakultetsadministrasjonen om gode løsninger.

Hun legger til følgende;

– Med ADs forankring i kunst og i skapende, kreative fag, og med tydelige koblinger både til teknologi og til humaniora og samfunnsvitenskap, har fakultetet gode kort på hånden når det gjelder å finne virksomme måter å løse dagens samfunnsutfordringer på.

Fornøyd rektor

Det er styret ved NTNU som står for ansettelsen av dekaner. Rektor Anne Borg sier i en kommentar at hun er veldig fornøyd med å få Brinch inn i sin ledergruppe;

– NTNU får en svært dyktig fagperson og leder, med bred og relevant erfaring. Hun skal lede et fakultet med sterke fagmiljøer, som blant annet har hatt veldig god uttelling på EU-søknader de siste årene, sier rektor.

Den nye dekanen vil bli ansatt i en åremålsperiode for seks år, med varighet til 31.juli 2029.