Sirkulært samarbeid med arkitektutdanningen

Gapahuker av gjenbruksmaterialer til nye Nidarvoll skole – prosjektert av masterstudenter og bygget av vgs-elever. Arkitektutdanningen ved NTNU har inngått et unikt sirkulært samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Skanska.

Noen av masterstudentene ved NTNU som deltar i prosjektet: f.v. Helene Sand, Ida Ericsson, Ellen Maria Jonsson og Dorte Narum. Foto: Andreas Lothe Riple/Trondheim kommune

Gapahuker av gjenbruksmaterialer til nye Nidarvoll skole – prosjektert av masterstudenter og bygget av vgs-elever. Arkitektutdanningen ved NTNU har inngått et unikt sirkulært samarbeid med Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Skanska.

Tre gapahuker blir første prosjekteringsoppgave for masterstudentene som følger kurset Design in Context ved Fakultet for arkitektur og design (AD). De skal, i samarbeid med byggelever ved Tiller, Charlottenlund og Skjetlein vgs., prosjekter og bygge konstruksjonene til glede for elever ved Nidarvoll skole.

Ambisiøs

Skolen bygges med sterkt fokus på gjenbruk, ombruk og bærekraftige løsninger, både når det gjelder energitilfang og materialer. Også samarbeidspartnere i byggeprosjektet er ambisiøse på miljøets vegne, og ser etter mer miljø- og klimavennlige løsninger i prosessen enn det som hittil har vært vanlig.

Prosjektgruppa: Unikt samarbeid mellom arkitektutdanningen ved NTNU, Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Skanska om utforming av uteområder.

I utomhusdelen av skolebyggingen går man derfor nye veier: Materialene som skal benyttes skal komme fra Trondheim kommunes gjenbrukslager, og være 100% ombruksmateriell. Arkitektutdanningen ved NTNU ser dette som en gylden mulighet til å la fremtidens arkitekter bygge verdifull kompetanse mot en sirkulær byggenæring.

-Unik læring

Pasi Aalto underviser i emnet Design in Context, og er svært glad for samarbeidet. Han påpeker at det er en unik læring for arkitektstudentene i et slik gjenbruksprosjekt; å lære seg å jobbe med det uforutsigbare.

– Dette er et prosjekt som er basert på materialtilgangen. Studentene må forholde seg til dette underveis og se hva de kan skape ut fra det de har tilgjengelig, påpeker Aalto.

– Sterkt knyttet til NTNU

Ideen oppstod hos Tore Myrvold i Trondheim kommune, som så muligheten til et vinn-vinn-samarbeid med AD og fylkeskommunen da uteområdene skulle planlegges.

– Kommunen er veldig sterkt knyttet til NTNU, og er stolt over ethvert samarbeid vi kan få til. Derfor er det naturlig å se etter samarbeidsmuligheter der vi kan. Vi håper at vi med dette kan skape en mal for framtidige byggeprosjekter i kommunen, understreker Myrvold.