Starter opp utdanning for sykepleiere som mangler norsk autorisasjon

Mange med en sykepleierutdanning fra utlandet får ikke brukt kompetansen sin fullt ut. Det vil NTNU, Trondheim kommune og Statsforvalteren i Trøndelag gjør noe med, og har i fellesskap fått på plass en kompletterende utdanning for sykepleiere som har sin utdanning fra land utenfor EU eller EØS.

Den ene av de to praksisperiodene i utdanningen er innen eldreomsorg (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

Mange med en sykepleierutdanning fra utlandet får ikke brukt kompetansen sin fullt ut. Det vil NTNU, Trondheim kommune og Statsforvalteren i Trøndelag gjør noe med, og har i fellesskap fått på plass en kompletterende utdanning for sykepleiere som har sin utdanning fra land utenfor EU eller EØS.

Formålet med utdanningen er å gi disse personene mulighet til å bruke sin utdannelse og kompetanse fullt ut. Samtidig vil det hjelpe på sykepleiermangelen i helsetjenestene. Norge mangler i dag nesten 7000 sykepleiere, og i 2035 kan mangelen ha økt til 28 000, ifølge beregninger fra SSB.

Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS starter opp ved NTNUs Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie høsten 2022, med søknadsfrist 15. april. Statsforvalteren i Trøndelag bidrar med 2,2 millioner, noe som betyr at utdanningen ikke vil koste studentene mer enn normal semesteravgift.

– Å raskt kunne ta i bruk ressursen som ligger i at sykepleiere fra andre land kan få oppjustert sin kompetanse slik at de får godkjent sin utdanning i Norge, er ett av virkemidlene vi setter i verk for å sørge for at vi har nok helsepersonell og personer som kan gi de nødvendige tjenestene på helse- og omsorgsområdet, sier Thea Hennie Kveinå, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Ta kompetansen i bruk

De som har en sykepleierutdannelse fra land utenfor EU eller EØS får ikke alltid autorisasjon som sykepleiere i Norge. Noen jobber som helsefagarbeidere eller på andre områder innen helse og omsorg, og andre jobber i helt andre yrker og sektorer.

– Kompetansen disse personene har er kjempeviktig for oss, og vi ønsker jo at de skal få bruke sin utdannelse her i Norge. Dette er kompetente og kvalifiserte sykepleiere som vi ønsker inn i kommunehelsetjenesten som sykepleiere, ikke bare som helsefagarbeidere. Vi vet at det mangler mange sykepleiere i kommunehelsetjenesten generelt, og da er det viktig at vi bruker så mange vi kan, sier Gørill Tranås, Kommunesykepleier i Trondheim kommune.

Kommunen tok derfor kontakt med NTNU med spørsmål om å opprette en utdanning som dekker fagområder som sykepleierutdanninger fra land utenfor EU/EØS mangler for å søke om autorisasjon som sykepleiere i Norge. Det er Helsedirektoratet som behandler søknader om autorisasjon i etterkant av studiet.

Utfyller utdanningen fra utlandet

Innholdet i den kompletterende utdanningen bygger på forskrift om tilleggskrav for helsepersonell og på forskrift om retningslinje for sykepleierutdanning.

– Områdene som dekkes av utdanningen er blant annet kunnskap om organisering av helsetjenesten, kulturforståelse, sykepleie i Norge, helsefremming og forebygging og legemiddelhåndtering. Utdanningen har også to praksisperioder; en i eldreomsorgen og en innen psykisk helse, forteller Ann Oddrun Medby, førstelektor ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU og faglig ansvarlig for utdanningen.

Tranås i Trondheim kommune er glad for at NTNU oppretter dette studietilbudet:
– En kompletterende utdanning for sykepleiere finnes også i Oslo. men det er langt for mange å dra dit, det er kostbart med reise og overnatting og kanskje praksis langt hjemmefra. Ved å tilby det ved NTNU i Trondheim kan våre ansatte, men også andre som bor i regionen, få være nær sin familie og sin arbeidsplass samtidig som de har intensive undervisningsdager i bolker. Vi vil ønske alle våre helsefagarbeidere som blir med på dette lykke til og velkommen som sykepleier i kommunen etter endt utdanning.

Søknadsfrist 20. april

Videreutdanningen Kompletterende utdanning for sykepleiere har 40 plasser og starter opp høsten 2022. Det er et deltidsstudium på 60 studiepoeng som går over 1,5 år. Søknadsfristen er 20. april 2022.
Du finner informasjon om studiet, hvem som kan søke og hva som kreves for å bli tatt opp på nettsidene til studieprogrammet.

Artikkelen er redigert 8.3 med oppdatert søknadsfrist. I første versjon var 15. april oppført som søknadsfrist. Det korrekte er 20. april.