Hanna Maria Jones

Konst. Prosjektdirektør for campusutvikling, NTNU.

Profilside

Skrevet av Hanna Maria Jones

Campusutvikling

Glad for at campussamling er avklart

Regjeringen har nå avklart at NTNU campussamling skal gjennomføres, til en kostnad på nærmere 6 milliarder. Det gir mulighet for å samle humaniora og samfunnsvitenskap sentralt på Gløshaugen platået. Samling av Institutt for musikk og flytting av Kunstakademiet til Gløshaugenområdet blir ikke en del av campussamlingsprosjektet.

Campusutvikling

Redefinert campussamling, men fortsatt med ambisjoner

NTNU har sammen med Statsbygg nylig levert alternativer for hvordan NTNUs campussamling kan gjennomføres på en rimeligere måte. Kunnskapsdepartementet bestilte rapporten som ble levert 25. mai. Ett av alternativene er 4 milliarder lavere enn rammen for det opprinnelige prosjektet, og gir NTNU et grunnlag å jobbe videre med.

Studier og studentliv

Starter opp utdanning for sykepleiere som mangler norsk autorisasjon

Mange med en sykepleierutdanning fra utlandet får ikke brukt kompetansen sin fullt ut. Det vil NTNU, Trondheim kommune og Statsforvalteren i Trøndelag gjør noe med, og har i fellesskap fått på plass en kompletterende utdanning for sykepleiere som har sin utdanning fra land utenfor EU eller EØS.

Campusutvikling

NTNU er i gang med krav til campus utbygging

Et par hundre studenter, ansatte og samarbeidspartnere er involvert i ulike grupper i NTNUs campussamling. Våren 2022 skal de beskrive hvilke funksjoner og behov som må løses i utbyggingen.

Organisasjonsnyheter

Nå starter regulering for NTNUs campussamling

I løpet av det neste 1 ½ året skal Bystyret i Trondheim vedta de ytre rammene for samling av NTNUs campus i Trondheim. I desember sendte Statsbygg inn den første av i alt fem reguleringsplaner til behandling i Trondheim kommune.

Campusutvikling

Campusutvikling: Prosjektene fortsetter som planlagt

De tre store statlige investeringsprosjektene knyttet til NTNUs campus, NTNU Campussamling, Ocean Space Centre og Elgeseter Gate 10, fortsetter som planlagt. Aktiviteten i prosjektene kan i hovedsak gjennomføres med digitale løsninger i en periode.