Glad for at campussamling er avklart

Regjeringen har nå avklart at NTNU campussamling skal gjennomføres, til en kostnad på nærmere 6 milliarder. Det gir mulighet for å samle humaniora og samfunnsvitenskap sentralt på Gløshaugen platået. Samling av Institutt for musikk og flytting av Kunstakademiet til Gløshaugenområdet blir ikke en del av campussamlingsprosjektet.

Rektor Anne Borg og prosjektdirektør Merete Kvidal ved NTNU. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Hanna Jones/NTNU

Regjeringen har nå avklart at NTNU campussamling skal gjennomføres, til en kostnad på nærmere 6 milliarder. Det gir mulighet for å samle humaniora og samfunnsvitenskap sentralt på Gløshaugen platået. Samling av Institutt for musikk og flytting av Kunstakademiet til Gløshaugenområdet blir ikke en del av campussamlingsprosjektet.

Les pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet.

– Jeg er glad for at regjeringen ser gevinstene av NTNUs campussamling i Trondheim. Prosjektet er viktig for NTNU og viktig for Norge. Dette gir oss et kraftig løft i retning morgendagens campus.

Anne Borg, rektor ved NTNU

Det reviderte alternativet regjeringen nå går for er det alternativet NTNUs styre ønsket å kunne bygge videre på. Det gir mulighet for å samle de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene sentralt på Gløshaugen, tett ved de teknologiske og naturvitenskapelige miljøene.

Det gir også mulighet til å utvikle fremtidsrettede læringsarealer sentralt på campus, selv om det opprinnelig planlagte sentrale læringsstrøket er tatt ut av konseptet.

Samling av Institutt for musikk, som i dag er delt mellom Dragvoll og Midtbyen, og flytting av Kunstakademiet er ikke inkludert i regjeringens vedtak.

-Jeg hadde håpet at vi skulle fått til enda mer – særlig samling av musikkmiljøet og Kunstakademiet som en del av felles campus, og jobber nå for å få mulighet til å følge opp de planene etter hvert.

Anne Borg

Prosjektdirektør for campusutvikling, Merete Kvidal, sier at det er bra at det er sett på hvordan kostnader kan reduseres, selv om noe av integrasjonen mellom fagmiljøene går tapt i det nedskalerte prosjektet fordi også omfanget er redusert.

-Vi er veldig glade for at regjeringen og statsråden erkjenner at dette prosjektet gir store gevinster for Norge, og at vi har fått en avklaring på at vi får til campussamling. Prosjektet er mindre, og ikke like bra som det vi hadde planlagt, men det hjelper oss et godt stykke på vei. Så skal vi jobbe videre for å ta ut mest mulig verdi for NTNUs kjerneoppgaver

Merete Kvidal