Campussamling har fått grønt lys

På et pressemøte ved NTNU ga statsminister Jonas Gahr Støre og forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch, på vegne av regjeringen, klarsignal for et samlet campus ved NTNU.

Illustrasjonsbilde av campus på Gløshaugen sett i fugleperspektiv
Illustrasjon av den planlagte campusen på Gløshaugen. ILLUSTRASJON: RAMBØLL/CF. MØLLER ARCHITECTS/ROLVUNG OG BRØNDSTED ARKITEKTER/FABEL ARKITEKTER/OSLO WORKS/MTRE/AAS

Regjeringen foreslår en oppstartsbevilgning på 178 millioner kroner i 2024, med en totalramme på 6,6 milliarder kroner for hele prosjektet.

Både Støre og Borch uttrykte at NTNU er en viktig institusjon for både norsk og internasjonal forskning og verdiskaping, og at det er en riktig og viktig investering for Norge som vil gi store gevinster i fremtiden.

Viktig prosjekt

De presiserte at det å samle campus sentralt på Gløshaugen vil styrke evnen til å tilrettelegge for fremtidsrettet utdanning, og at dette prosjektet har vært viktig for regjeringen.

Rektor Anne Borg er lettet over at denne beslutningen er tatt og at NTNU er et stort skritt nærmere å være sikret at det langvarige prosjektet med å samle campus på Gløshaugen faktisk blir gjennomført.

– Dette er en stor dag for NTNU. Vi har jobbet med dette prosjektet i mange år og er veldig takknemlig for at regjeringen legger dette frem i statsbudsjettet. Vi var ekstra spente etter at kvalitetssikringsrapporten kom i juni, sier Borg.

Statsminister Jonas Gahr Støre, Monica Rolfsen, dekan ved Fakultet for økonomi, Anne Kristine Børresen, dekan ved Det humanistiske fakultet, Tine Hestbæk Arntsen, dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap og rektor Anne Borg på Gløshaugen
Fra venstre: Statsminister Jonas Gahr Støre, Monica Rolfsen, dekan ved Fakultet for økonomi, Anne Kristine Børresen, dekan ved Det humanistiske fakultet, Tine Hestbæk Arntsen, dekan ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap og rektor Anne Borg. 

– Glade og lettet

Borg understreker at campussamlingsprosjektet er viktig av flere årsaker, og vil være et stort bidrag til økt trivsel, et styrket studiemiljø og en viktig faktor for å motvirke utenforskap blant studentene.

– Dette er utrolig gode nyheter, vi er veldig glade og lettet i dag. Denne investeringen gjør at vi får samlet fagmiljøene våre og senket terskelen for samarbeid på tvers av tradisjonelle faggrenser. Faglig nærhet vil gi mulighet for å møtes og samhandle, både innen utdanning, forskning og innovasjon, på nye måter. Vi er også sikre på at flere og bedre sosiale og faglige møteplasser vil påvirke studentenes studiehverdag til det positive, sier Hanna Maria Jones, konstituert prosjektdirektør for campusutvikling ved NTNU.

Campussamlingsprosjektet skal stå ferdig om seks til sju år. Totalramme for hele prosjektet er satt til 6,6 milliarder kroner.

Les mer om campussamling her.