Campusutvikling: Prosjektene fortsetter som planlagt

De tre store statlige investeringsprosjektene knyttet til NTNUs campus, NTNU Campussamling, Ocean Space Centre og Elgeseter Gate 10, fortsetter som planlagt. Aktiviteten i prosjektene kan i hovedsak gjennomføres med digitale løsninger i en periode.

De tre store campusprosjektene fortsetter som planlagt. Foto: Erik Børseth, Synlig Design og Foto AS/NTNU Info

De tre store statlige investeringsprosjektene knyttet til NTNUs campus, NTNU Campussamling, Ocean Space Centre og Elgeseter Gate 10, fortsetter som planlagt. Aktiviteten i prosjektene kan i hovedsak gjennomføres med digitale løsninger i en periode.

Prosjektaktiviteter fram til sommeren lar seg løse digitalt

NTNU gjør sitt ytterste for å opprettholde aktivitetsnivået innenfor råd og retningslinjer fra myndighetene, blant annet med digitale løsninger. Dette gjelder også for de store statlige investeringsprosjektene ved NTNU i 2020: NTNU Campussamling, Ocean Space Centre og Elgeseter Gate 10.

– Kunnskapsdepartementet er opptatt av å holde fremdrift i prosjektene. Det samme gjelder oss som jobber med prosjektene i NTNU og Statsbygg. Vi ser at planlagt aktivitetsnivå i prosjektene for det meste lar seg løse med digitale løsninger, sier Prosjektdirektør Merete Kvidal.

Samfunnsansvar som statlig aktør

Mange av våre eksterne samarbeidspartnere opplever for tiden alvorlige faglige og økonomiske konsekvenser som følge av korona-utbruddet.

I alle tre prosjekter jobber NTNU tett med Statsbygg, som i denne krisen gjør det de kan for å få ut nye prosjekter og kontrakter i bygg- og anleggsmarkedet, rådgivernæringen og arkitektbransjen.

– Vi kan som statlige aktører bidra til den nasjonale dugnaden. Derfor gjør vi det kan for å begrense de økonomiske konsekvensene for samfunnet ved å holde produksjon og aktivitet i gang så normalt som mulig, sier Merete Kvidal.

Skjermer kjernevirksomheten

I NTNU er det behov for å skjerme kjernevirksomheten vår i den mest kritiske perioden nå. Derfor vurderer vi nøye, all prosjektaktivitet som krever stort arbeidsomfang fra vår linjeorganisasjon.

Dette gjeder for eksempel aktivitet i arbeidsgrupper, og arbeidsbelastningen dekkes så langt det er mulig av ansatte i NTNUs prosjektenhet. NTNUs interne prosjektledere for de tre prosjektene, holder deltakere i arbeidsgrupper og berørt ledelse på ulike nivå løpende informert.

Behov for informasjon om prosjektene bredere ut i organisasjonen avklares i samråd med Rektoratet, dekaner og instituttledere.

Informasjonsmøte om NTNU Campussamling – Planinitiativ

15. april kl. 18.00 – 20.00 inviterer NTNU, Trondheim kommune og Statsbygg til digitalt informasjonsmøte om NTNU Campussamling. Anledningen er at Statsbygg i slutten av april sender inn et planinitiativ for campussamlingen til behandling i Trondheim kommune.

Møtet er åpent for alle interesserte.

Delta på informasjonsmøtet her

Skrevet av: Hanna Maria Jones