NTNU er i gang med krav til campus utbygging

Et par hundre studenter, ansatte og samarbeidspartnere er involvert i ulike grupper i NTNUs campussamling. Våren 2022 skal de beskrive hvilke funksjoner og behov som må løses i utbyggingen.

Gruppediskusjon i en tidligere fase av NTNUs campusutvikling. Foto: Hanna Maria Jones/NTNU

Et par hundre studenter, ansatte og samarbeidspartnere er involvert i ulike grupper i NTNUs campussamling. Våren 2022 skal de beskrive hvilke funksjoner og behov som må løses i utbyggingen.

NTNU har opprettet en omfattende struktur for involvering for å sikre at Statsbyggs byggeprosjekt  for NTNU Campussamling til enhver tid har nødvendig kunnskap om den virksomheten de skal bygge for, og at byggingen blir forutsigbar og etterrettelige for NTNUs medarbeidere, studenter og andre interessenter. Her får du en kort introduksjon:

Les mer på NTNU sine nettsider

NTNU Campussamling

De neste årene skal NTNUs fagmiljø i Trondheim samles. Samlingen muliggjøres av at staten investerer inntil 11,9 milliarder til bygging og ombygging av inntil 129 100 m2 i området på og rundt Gløshaugen. Det er Statsbygg som skal bygge for NTNU. I 2021-2023 pågår regulering av områdene som skal bygges ut og prosjektet utvikles frem mot investeringsbeslutning i Stortinget (høsten 2023). Forutsatt bevilgning kan bygging starte opp i 2024. Samlingen av NTNUs campus i området rundt Gløshaugen er et av de største utviklingsprosjektene i universitetssektoren, et av Norges største og mest komplekse byggeprosjekt, og har stor innvirkning på byutviklingen.