Nå starter regulering for NTNUs campussamling

I løpet av det neste 1 ½ året skal Bystyret i Trondheim vedta de ytre rammene for samling av NTNUs campus i Trondheim. I desember sendte Statsbygg inn den første av i alt fem reguleringsplaner til behandling i Trondheim kommune.

Rektor Anne Borg, leder for Studentersamfundet Fredrik Akre, og Prosjektdirektør Merete Kvidal snakket om hvorfor NTNU samler campus. Foto: Silje Grytli Tveten/NTNU

I løpet av det neste 1 ½ året skal Bystyret i Trondheim vedta de ytre rammene for samling av NTNUs campus i Trondheim. I desember sendte Statsbygg inn den første av i alt fem reguleringsplaner til behandling i Trondheim kommune.

Samlingen av NTNUs campus i området rundt Gløshaugen er ett av de største utviklingsprosjektene i universitetssektoren, et av Norges største og mest komplekse byggeprosjekt, og har stor innvirkning på byutviklingen.

Med en statlig investering på 11,9 milliarder kroner står både Trondheim og universitetet foran en enorm utvikling med stor betydning for byens studenter og befolkning.

I løpet av det neste 1 ½ året skal Bystyret i Trondheim vedta de ytre rammene for samlingen av NTNUs campus. Reguleringen for campussamling startet for alvor opp i desember da Statsbygg sendte inn den første av i alt fem reguleringsplaner til behandling i Trondheim kommune.

Lokalpolitikere, dekan, student og journalister i panelsamtale under folkemøte om by og campus. Foto: Silje Grytli Tveten/NTNU

Etter at kommunen har behandlet planforslaget vil de fremme en sak for Bygningsrådet i Trondheim, som deretter legger planforslaget ut på offentlig høring i minst seks uker. Det er forventet at dette vil bli i mars/april for det første delområdet som nå er sendt inn.

De nyeste illustrasjonene fra den planlagte campussamlingen ble vist frem på folkemøte i desember. Foto: Silje grytli Tveten/NTNU

På folkemøte i Studentersamfundet 6. desember fikk interesserte innbyggere både se nye skisser, høre spennende diskusjoner, og høre om status for planleggingen av utbyggingen.

Mange møtte opp på folkemøte for å diskutere med de involverte i prosjektet. Foto: Silje Grytli Tveten/NTNU

Les mer på NTNUs nettsider om campusutvikling