Uka da NTNU ble heldigital

Nærmest over natten ble all undervisning ved NTNU digital. I rekordfart er det satt i gang nettkurs for undervisere, og de digitale verktøyene er umiddelbart tatt i bruk i undervisning.

Graf som viser økning i nettundervisningen.
Grafene viser utviklingen i antall gjennomførte nettkurs og digitale undervisningssesjoner i Blackbord Collaborate. Grafikk: Emil Westly Keiseraas

Nærmest over natten ble all undervisning ved NTNU digital. I rekordfart er det satt i gang nettkurs for undervisere, og de digitale verktøyene er umiddelbart tatt i bruk i undervisning.

Grafene viser utviklingen i antall gjennomførte nettkurs og digitale undervisningssesjoner i Blackbord Collaborate. Grafikk: Emil Westly Keiseraas

Like etter at universitetet stengte og alle forelesningssaler og grupperom ble tømt, startet arbeidet med å rigge for digital undervisning. Det gjøres en formidabel dugnadsinnsats i alle ledd for kunne fortsette å gi studenter undervisning og veiledning.

Arbeidet har pågått nærmest døgnet rundt i det sentrale beredskapsapparatet for nettundervisning ved NTNU som er et samarbeid mellom IT, Læringssenteret, Multimediesenteret og Drive.

Mandag gjennomførte NTNU Læringssenteret de første kursene i nettbasert undervisning med Blackboard Collaborate, og aktiviteten har skutt i været, både i digitale opplæringskurs og i økter med undervisning.

Forelesere har kastet seg ut i det og har gått omtrent rett fra opplæring til å ta verktøyene i bruk i undervisningen.

Denne uken er det gjennomført til sammen 18 kurs i Blackboard Collaborate Ultra samt 2 webinar som handler om hvordan legge til rette for studentaktivitet i nettundervisning (Collaborate).

– Deltakerne er engasjerte og stiller mange gode spørsmål; både i chatten og i Q&A-delene i webinarene. Her deler de også erfaringer de har gjort seg så langt, eller andre tips og triks, sier rådgiver Silje Belsvik Taftø ved NTNU Læringssenteret.

I webinarene «Collaborate og studentaktivitet» er det satt av egen tid i grupper hvor deltakerne deler sine spørsmål og erfaringer. De som ønsker kan også prøve seg mer aktivt i underviserrollen, ved å for eksempel dele presentasjon i webinarene.

– Deltakerne stiller spørsmål som gjør at vi kan veilede på ulike måter å sette opp Collaborate på, etter deres behov, sier Silje Belsvik Taftø.

Mange ønsker mer

I webinarene har kursdeltakerne spilt hva de ønsker mer tilbud om opplæring i:

  • Hvordan man kan organisere og gjøre digital veiledning, samarbeid og gruppearbeid mer dynamisk
  • Digitale vurderingsformer
  • Hvordan man kan gjennomføre muntlig eksamen digitalt
  • Hvordan ta opptak av forelesninger, og hvordan lage gode (og redigerte) videoer
  • Hvordan lage materiale for både synkron og asynkron undervisning
  • Hvordan legge til rette for interaktive aktiviteter i undervisningen
  • Flipped classroom
  • Hjemmeeksamen i inspera – hva er gode oppgaver

Flere etterspør også flere steder for erfaringsdeling. Dette jobbes det med.

Undervisning for mange studenter fra tomt auditorium

Post.dok. Mathias Arnesen underviser online. Foto: Arild Tørum

NTNU Multimediesenteret har rigget Auditorium F1 i Hovedbygget på Gløshaugen for live streaming og opptak.

De åpner opp for flere rom hvis pågangen blir stor. Denne uka er det gjennomført flere forelesninger, blant annet for 1100 sivilingeniørstudenter som fulgte forelesningen i matematikk 2 live eller i opptak.

– Siden dette rommet allerede er lagt til rette med opptaksutstyr som fungerer godt, tenkte vi at det greieste var å gjøre bruk av dette også i den nye situasjonen, sier emneansvarlig og professor Frode Rønning.

– Læringsassistentene gjør en kjempejobb

– Vi har også opprettet diskusjonsforum på nettet der en stor gruppe læringsassistenter er i arbeid med å veilede studentene i forbindelse med øvingsoppgaver.

Han berømmer læringsassistentene som gjør en kjempejobb med å veilede i uvante omgivelser, altså på digitale diskusjonsforum.

– Uten læringsassistentene hadde vi ikke vært i nærheten av å kunne tilby et rimelig godt undervisnings- og veiledningstilbud. I det hele tatt forsøker vi å drive undervisningen så godt som mulig under de rådende omstendigheter, sier Frode Rønning.

Verktøykassa utvides

Det foregår en rekke diskusjoner rundt verktøy, og Zoom er et verktøy som viser seg å fungere godt. I løpet av onsdag ble det gjennomført 241 møter i Zoom, og nesten ingen hadde behov for support.

Et annet nytt verktøy på vei er Panopto. NTNU er blant de første som tar dette i bruk i sektoren.

Det rigges også for support på Teams.