Vernepleierutdanningen ved NTNU fyller 50 år

Vernepleierutdanningen i Trondheim startet opp ved Hallsetheimen i Klæbu kommune i 1973.

En liten jente sitter på gulvet og leker med puslespillbiter sammen med en voksen mann
Illustrasjonsfoto: iStock
Skrevet av
en kvinne
Kristin Espeland Universitetslektor

Vernepleierutdanningen ved NTNU fyller 50 år og det markerer vi med Jubileumskonferanse 10. mars 2023. Programmet for dagen er variert der vi både ser tilbake på det som har vært og fram mot det som kommer.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil delta i konferansen, det blir innlegg og interessante samtaler med tidligere og dagens studenter Representanter fra blant annet Trondheim kommune, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Fellesorganisasjonen (FO) vil presentere sine innlegg.

Engasjement og utvikling

Vernepleierutdanningen i Trondheim startet opp ved Hallsetheimen i Klæbu kommune i 1973, og tre år senere uteksaminerte de 19 vernepleiere. Nå, 50 år senere, har vi utdannet over 3000 vernepleiere.

Vernepleierutdanningens historie forteller om engasjerte, ideologiske og ambisiøse studenter som har stått i flere faglige og fagpolitiske kamper. Studenter har gjennom de siste 50 årene kjempet for å synliggjøre vernepleierens kompetanse, identitet og relevans. Engasjement, faglige og politiske føringer har bidratt til at innhold og organisering av utdanningen har vært, og fortsatt er, i utvikling.

Et viktig oppdrag

Vernepleiere er autorisert helsepersonell etter lov om helsepersonell §3 og skal utøve helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv og bidra til tilbud om likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.

I NTNUs beskrivelse av utdanningen vektlegges at vernepleiere skal bidra til å fremme selvbestemmelse, deltakelse, mestring, helse og livskvalitet hos personer med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnedsettelser. I dag holder vernepleierutdanningen ved NTNU til ved campus Øya og hvert år ønsker vi i overkant av 100 nye studenter velkommen stil studiet.

Gjennom Jubileumskonferansen markerer vi arbeidet som er lagt ned gjennom 50 år samtidig som vi ser framover med tanke på vårt samfunnsoppdrag med å utdanne kvalifiserte og engasjerte vernepleiere. Vernepleierne er, og vil fortsatt være viktige bidragsytere for å løse noen av helseutfordringene vi står ovenfor.

Les mer om 50-års Jubileum for Vernepleierutdanningen