Vil ha flere bøker og mindre skjerm i skolen

Norske elever kan mindre enn før, er lite motiverte for skolegang og flere blir mobbere. Det var utfordringsbildet under et seminar om tilstanden i norsk skole på NTNU, campus Kalvskinnet, mandag.

Marit Reitan tar Kari Nessa Nordtun i hånda. Begge smiler mot hverandre og har på ytterjakker
Marit Reitan, prorektor for utanning, tar i mot kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Foto: Rolf Ivar Svensli/NTNU

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun var en av innlederne under seminaret, og hadde nettopp presentert en ny strategi for å styrke rekrutteringen til læreryrket da hun møtte rundt 300 lærere, forskere, studenter og elever på Institutt for lærerutdanning (ILU).

– Det er mange piler som peker i feil retning, og årsakene til det er sammensatte. Det som er sikkert er at vi må snu denne utviklingen, sa Nordtun.

Læreren sjefen i klasserommet

Kunnskapsministeren vakte oppsikt da hun nylig gikk inn for å innføre mobilforbud i skolen. Det ble ikke noe stort tema på mandagens seminar, men hun lovte mer penger til bøker.

– Vi må ta utgangspunkt i hva som fremmer best mulig læring for ungene våre, og derfor tror vi at et skikkelig leseløft er veien å gå. Det bør satses mer på bøker og biblioteker for å fremme leselyst, sa hun.

Nordtun la også til at norsk skole i dag har gode lærere, men at lærerne må få mer rom for å utøve lærergjerningen, og ikke minst være trygge.

– Norsk skole skal være en plass der det ikke alltid er egne behov som kommer først, og i klasserommet er det læreren som skal være sjefen, understreket hun.

Må fremme læring

Leder Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet tok under seminaret til orde for at det må utvikles mer bredde i norsk skole.

– Vi har gått i retning av stadig smalere kunnskap. Nasjonale prøver forteller ikke hele bildet og bør avskaffes til fordel for faglig pedagogiske verktøy. God utvikling skjer i møtet mellom læreren og eleven, og det skjer i klasserommet, sa han.

Utdanningsforbundet ønsker også at det satses nasjonalt på skolebibliotek.

I en paneldebatt mellom forskere fra NTNU, kunnskapsministeren og Utdanningsforbundet kom det klart fram at det blir viktig å øke motivasjonen blant elevene.

– Den viktigste skolen kan gi elever er gleden av å lære noe, og at alle må slite litt for å oppnå læring. Da må vi kanskje ha noen rom uten digitale skjermer, sa førsteamanuensis ved NTNU, Oddveig Storstad.