Vokter havet: Målet er at autonome roboter kan patruljere havområder

Sabotasjen av Nord Streams gassrør og nå nylig Finlands gassrør Balticconnector i Østersjøen demonstrerer at verdens geopolitiske risikobilde er dramatisk endret. Hva gjør forskere for å svare på det nye risikobildet?

Et av målene med forskningsprosjektet Safeguard er at undervannsroboter kan lades og bo under vann. Illustrasjon: Eelume, slangerobot

For å takle disse utfordringene er et nytt NTNU-prosjekt ved navn Safeguard støttet av Norges forskningsråd Petromaks2-program, i oppstartsfasen. Målet er å utvikle smarte løsninger hvor infrastruktur og produksjon i havet kan sikres uten at mennesker er til stede til enhver tid.

Prosjektet ser på hvordan risikostyring kan forbedres når man utvikler systemer som kan operere selvstendig, eller autonomt som det også kalles. Et eksempel er undervannsroboter som kan bo under vann og inspisere og overvåke undervannsinstallasjoner.

– Nord Stream og Balticconnector-sabotasjen viser tydelig sårbarheten til viktig infrastruktur i havet. Både energiforsyningen og Europas økonomi rammes. Se for deg hvordan roboter kan patruljere viktige områder og sørge for at alt er trygt, sier Ingrid Bouwer Utne.  

Hun er professor på NTNUs institutt for marin teknikk og prosjektleder i Safeguard.  

– Trygg observasjon, inspeksjon og kommunikasjon i fjerntliggende og utilgjengelige områder er viktigere enn noensinne, sier Bouwer Utne.

Patruljerende roboter

Målet er å utvikle teknologiske løsninger for intelligente autonome systemer og ulike typer roboter som samhandler og kan bevege seg både over store distanser og holde ut i lang tid.

– Vi ønsker rett og slett å overvåke kritisk infrastruktur i havet mer effektivt, forteller hun.

Hva er det selvstendige systemer kan gjøre som ikke systemer hvor mennesker er involvert kan?

– Autonome systemer gjør det mulig å samle inn store mengder data. Det muliggjør å holde utkikk, inspisere ting på nært hold og reparere ting om nødvendig. Det blir også enklere å utføre kjedelige, skitne og farlige oppgaver med mindre avhengighet av mennesker, noe som vil gi lavere kostnader.

Intelligente autonome systemer

I prosjektet vil man videreutvikle roboter som kan gjøre ulike typer operasjoner som å oppdage endringer, kartlegge og beskytte kritisk infrastruktur.

– For å sikre at disse oppdragene går bra, må vi gjøre robotene enda bedre. Vi ønsker å pushe fram løsninger for mer langvarige operasjoner i havet.  

Oppdrag i røffe miljøer som havet, krever økt sikkerhet, intelligente systemer og evne til å operere gjennom bedre observasjonsplattformsystemer og overordnet risikokontroll.

Samarbeidspartnere er store aktører i energibransjen som Equinor og Vår Energi. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er involvert, sammen med Institutt for marin teknikk ved NTNU.

– Prosjektet kombinerer praktisk kunnskap med vitenskapelig ekspertise, avslutter Bouwer Utne.

Kontaktinfo

Ingrid Bouwer Utne
Professor og prosjektleder for Safeguard
ingrid.b.utne@ntnu.no
Mobil: 98222465