Årets søkertall for NTNU i Gjøvik  

Søkertallene for høstens studier er offentliggjort. I år er det 2 466 som har NTNU i Gjøvik som sitt førstevalg, viser tallene fra Samordna opptak. Det er en økning på 4 % fra i fjor og gir 2,3 søkere per studieplass. Master- og videreutdanning som tas opp via lokalt opptak har 5,1 søkere per plass.

Noen studenter går inn i hovedbygget på Campus Gjøvik. foto
2 390 søkere har satt NTNU i Gjøvik som sitt førstevalg i år. Det er 2,3 søkere per studieplass. Foto: NTNU
Portrettfoto av viserektor Gro. foto
Viserektor Gro Kvanli Dæhlin er fornøyd med at så mange har NTNU i Gjøvik som sitt førstevalg. Foto: NTNU

– At så mange har oss som sitt førstevalg, forteller noe om relevansen av utdanningene vi tilbyr, sier viserektor Gro Kvanli Dæhlin. Det er viktig for oss.  

Paramedisin øker mest 

Et av de mest populære studiene ved NTNU i Gjøvik er bachelorutdanningen i paramedisin. Studiet har i år 365 søkere på 30 studieplasser. Det er en økning på imponerende 92 % fra i fjor. Også radiografi gjør et byks med 22 %. 

– Det er gledelig at paramedisin er en så attraktiv utdanning. Den har hatt svært gode søkertall siden oppstarten i 2021. Nasjonalt har helsefagene en nedgang i søkere. Dette ser vi også på noen av helseutdanningene i Gjøvik, forklarer Dæhlin. 

Også det nettbaserte studiet bachelor i økonomi og administrasjon gjør det bra med sine 473 søkere. Studiet er med det ett av de ti mest søkte studieprogrammene ved hele NTNU. 

– Det er mange som har benyttet muligheten for å ta nettstudier de siste årene, spesielt under pandemien. Etterspørselen etter fleksible og nettbaserte utdanninger ser på ingen måte ut til å avta, sier Dæhlin.  

Økning innen flere utdanningsområder 

Flere av studiene ved NTNU i Gjøvik opplever stor interesse fra søkerne. Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet har en økning på 9 %. Innen designfagene er det en økning innen både bachelor og master i interaksjonsdesign. Årsstudium i webdesign har en økning på 36 %. Mens masterstudiet i informasjonssikkerhet øker med hele 45 %.  

Innenfor økonomi, teknologi- og ingeniørutdanningene er det jevnt over stabile søkertall, noe det har vært gjennom flere år. 

Solide tall i det lokale opptaket 

Interessen for master- og videreutdanninger er jevnt over høy og både fra nasjonale og internasjonale søkere. Det er mange som ønsker seg en mastergrad innen helse, informasjonssikkerhet og Applied computer science. 

Nøkkeltall for NTNU i Gjøvik 

  • 2466 førsteprioritetssøkere til NTNU i Gjøvik. Det gir 2,3 søkere per studieplass. 
  • Det er flest søkere i aldersgruppen 26-30 år, tett etterfulgt av aldersgruppen 21-22 år. 
  • 28 % av søkerne kommer fra Innlandet, og 32 % kommer fra Oslo og Viken. 
  • Andelen kvinnelige søkere er 46 %.  
  • NTNU i Gjøvik tilbyr samlet sett 100 flere studieplasser i årets opptak.