Batterilaboratorium for framtida

I løpet av 2020 etablerte NTNU et nytt batterilaboratorium som muliggjør tester på mer enn 30 celler på samme tid.

Professor Odne Stokke Burheim og Silje Nornes Bryntesen, stipendiat, demonstrerer utstyr i det nye batterilaboratoriet ved NTNU.

I løpet av 2020 etablerte NTNU et nytt batterilaboratorium som muliggjør tester på mer enn 30 celler på samme tid.

– I vår nye lab kan vi teste nokså store og mange batterier, i studier av batterisystemer. Vi kan også teste ut ulike produksjonsteknikker med en unik vektlegging av energiforbruket i produksjonen, sier professor Odne Stokke Burheim ved NTNU – Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT). – Det pågår et særegent samarbeid siden vi involverer bade forskere innenfor tørketeknikk, systemimplementering og varmehåndtering, i tillegg til livssyklusanalyse og bærekraft.

Batterilaboratoriet samarbeider både med industribedrifter og med studentprosjekter som Revolve.

Mye arbeid i lab utføres av stipendiater og postdoktorkandidater, men det er også flere prosjekter som involverer master- og bachelorstudenter. – Vi har produsert battericeller her siden sommeren 2020, sier Silje Nornes Bryntesen, stipendiat ved EPT.

Lena Spitthoff, stipendiat ved EPT, demonstrerer hanskeboksen hvor hun blant annet kan åpne batterier i fullstendig sterile omgivelser.
Professor Odne Burheim viser frem et batteri som skal testes.
Tre av studentene som har prosjekter i NTNUs nye batterilab: Nora Kvalsvik, Ingeborg Sellæg Ellingsen og Camilla Jektvik. Til opplysning er de tre i samme kohort og behøver derfor ikke overholde 1-metersregelen.
Foto: Maren Agdestein/NTNU

[red. 01.10.2021] Se også: nettsiden til NTNU Battery lab