Bistår skip fra land med ny teknologi

Kan et skip styres fra kontrollsenter på land i fremtiden? Den muligheten har forskere og nautikkstudenter ved NTNU i Ålesund testet ut i farvannet utenfor Ålesund de siste dagene. Med kommunikasjon i sanntid mellom land og forskningsskipet Gunnerus, har man sett hvordan det er mulig å utføre operasjoner til havs.  

Fra kontrollsenteret på land på Campus Ålesund kunne personell yte bistand til mannskapet ombord på Gunnerus. Fotograf: Marie Haugli Larsen

Kan et skip styres fra kontrollsenter på land i fremtiden? Den muligheten har forskere og nautikkstudenter ved NTNU i Ålesund testet ut i farvannet utenfor Ålesund de siste dagene. Med kommunikasjon i sanntid mellom land og forskningsskipet Gunnerus, har man sett hvordan det er mulig å utføre operasjoner til havs.  

– Kontrollsenteret vårt tar i bruk digital tvilling-teknologi for å sende mest mulig informasjon i land ved bruk av minst mulig båndbredde, forteller forsker og prosjektleder ved NTNU, Marie Haugli Larsen.

Slik kan operatørene i kontrollsenteret på Campus Ålesund få en oversikt over situasjonen ute på sjøen, og bidra med beslutningsstøtte fra land.

Mer hjelp fra land avlaster mannskap

Denne måten å gjennomføre marine operasjoner på er helt i startfasen, men ifølge Larsen vil vi se en teknologisk utvikling som innen kort tid kan avlaste mannskapet på dagens skip. Ny teknologi vil også være med å forme hvordan fremtidens skip skal se ut.

– Derfor er det essensielt for oss som forskere at vi er nært knyttet til både den maritime næringen og utdanningen her i landet, sier hun. – På den måten kan vi drive innovativ forskning som kan legge til rette for nye teknologiske løsninger, samtidig som vi ønsker å trygge arbeidshverdagen til morgendagens sjøfolk.

Forsker videre på mer robuste løsninger

Gjennom forsøkene som ble gjort denne uka har forskerteamet sett at det er mulig å kommunisere mellom skip og land i sanntid, og at operatørene i land holdt seg oppdatert på situasjonen slik at de kunne yte bistand.

–  Samtidig ser vi et behov for utvikling av mer robuste kommunikasjonsløsninger som er tilpasset denne nye måten å samarbeide på, forteller Larsen. – Dette ønsker vi å forske videre på.

SFI MOVE

Forskningen foregår i regi av prosjektet SFI MOVE, som har som mål å utvikle et verdensledende forsknings- og innovasjonssenter for krevende marine operasjoner.

Det ble gjort forskning på kommunikasjon i sanntid på Gunnerus denne uka. Personell fra kontrollsenter på land kunne gi bistand til mannskapet ombord. Fotograf: Marie Haugli Larsen