Bokslipp på NTNU i Ålesund – dialog om teknologi og religion

I april i 2022 ble den internasjonale forskningskonferansen «Global Sustainability: Science and Religion in Dialogue» (ECST XIX) arrangert i Ålesund. 

Den nylige publiserte boken Global sustainibility: Science and religion in Dialog.
Boken Global sustainibility: Science and religion in Dialog, ble nylig publisert og overrakt NTNU i Ålesund. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

To år etter er den vitenskaplige publikasjonen samlet mellom to permer, og høytidelig ovverrukket NTNU i Ålesund, som takk for bidrag for sin rolle.

Viktig rolle

De regionale UH-institusjonene (NTNU Ålesund, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde) var medarrangører sammen med ESSSAT (European Society for the Study of Science and Theology). NTNU spilte en viktig rolle med blant annet professor og daværende viserektor Annik Magerholm Fet som foredragsholder.

Tidligere viserektor Annik Magerholm Fet (NTNU i Ålesund), professor Knut-Willy Sæther (Høgskulen i Volda og viserektor (NTNU i Ålesund) Anne-Lise Sagen Major med den nylig publiserte boken. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

– Det var en glede å kunne overrekke den vitenskapelige publikasjonen «Issues in Science and Theology: Global Sustainability» til viserektor ved NTNU Ålesund, Anne-Lise Sagen Major, som et synlig resultat av arrangementet som NTNU Ålesund var involvert i, sier professor Knut-Willy Sæther ved Høgskulen i Volda. 

140 forskere

Sæther var hovedansvarlig for konferansen og er i tillegg med i «editorial board» for publikasjonen.

Den nylig utgitte boken viser både bredden og dybden av sentrale tema på denne interdisiplinære konferansen.

På konferansen i 2022 deltok over 140 forskere en rekke land, deriblant forskere fra regionen. Støtten fra Sparebanken Møre, Forskningsrådet og UH-institusjonene i regionen gjorde et slik stort arrangement mulig. I tillegg løftes NTNU i Ålesund frem i bokens forord for sin rolle under konferansen.