Gode søkertall for NTNU i Ålesund, og gledelig oppgang for ingeniørfagene.

Da fristen gikk ut hos Samordna opptak 15. april, var det 1540 søkere som hadde et studium ved NTNU i Ålesund som sitt førstevalg til høyere utdanning i 2024. 

Campus Ålesund
1540 søkere hadde satt NTNU i Ålesund som sitt førstevalg, da fristen for Samordnet opptak gikk ut 15.april. (Foto: Sissel Basso/NTNU).

Det gir et snitt på 2,4 søkere per studieplass, som er samme snitt som i fjor. Totalt er det noe nedgang i antall søkere, men det har i hovedsak sammenheng med fjerning av et årsstudium, og at noen populære studier har fått en liten korreksjon fra 2023. 

Sterkt kompetansemiljø

Viserektor Anne-Lise Sagen Major er fornøyd med at så mange ønsker seg til Ålesund. Samspillet vi har med arbeidslivet gir oss og studentene stor verdi. Dette er avgjørende når vi skal fortsette å bygge et sterkt og ledende kompetansemiljø, og utvikle studiebyen Ålesund videre, sier hun. 

I Ålesund er det fremdeles spesielt stor interesse for de to bachelorstudiene Shipping management og Nautikk, med henholdsvis 6 og 7 søkere som konkurrerer om hver av plassene som disse studieprogrammene tilbyr via Samordna opptak. Medisin, sykepleie og de økonomisk-administrative studieretningene har fortsatt stabilt gode søkertall og er populære. Det samme gjelder biologiske fag der Biomarin Innovasjon på ny markerer seg med mange søkere. 

Gledelig oppgang for ingeniørstudiene 

I år er det den gode totale søkeroppgangen til ingeniørutdanningene som skiller seg ut. I tillegg til positive resultat fra Samordna opptak, kan NTNU i Ålesund glede seg over gode søkertall via lokalt opptak. Der tilbys det opptak for de som har tatt yrkesfaglig videregående, eller mangler noen realfag for å kvalifisere seg. Her er oppgangen på ca. 15% i antall søkere fra 2023 til i år. 

Godt resultat for 2-årig masterprogram 

Totalt har NTNU i Ålesund 166 studieplasser til sine 2-årig masterprogram innenfor forretningsdrift, helse og teknologi, og nytt i år er at man kan bli sivilingeniør her i Ålesund. Det er positive søkertall for alle masterstudiene. På topplisten over de 10 mest søkte 2-årige masterprogrammene ved NTNU, finner vi helseledelse og helsesykepleie i Ålesund. 

Antall studieplasser 

Totalt tilbød NTNU i Ålesund 632 plasser via Samordna opptak, 123 plasser via lokalt opptak og 90 plasser forkurs. I tillegg kommer plassene ved 2-årig masterløp, og videreutdanninger. Til sammen er det ca. 1 100 nye studenter som skal starte et studium ved NTNU i Ålesund i august.