Stabile søkertall til NTNU ved samordna opptak

23 888 søkere har søkt seg til NTNU som førstevalg til høyere utdanning i år. Det er igjen en betydelig økning av søkere til teknologiske fag. Det stabile antallet søkere bekrefter NTNUs posisjon som landets mest attraktive universitet.

portrett av Marit Reitan
Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

This article is also available in English.

Totalt for landet har drøyt 142 416 søkt høyere utdanning innen fristen 15. april i år. Det er 6 436 flere enn i fjor. Det betyr også at rundt hver sjette søker til høyere utdanning har NTNU som førsteprioritet.

– Generelt regner vi med å ha godt kvalifiserte søkere til hovedtyngden av studiene våre, og vi ser at det også i år er stor interesse for søkning til våre teknologistudier inkludert sivilingeniørprogrammene. Det er gledelig, sier Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU.

– Samtidig ser vi søkertallene for enkelte studier følger den nasjonale trenden i form av nedgang, fastslår hun.

Teknologifagene øker

Søknadene til teknologistudier øker med drøyt 11 prosent fra 2023 til 2024, og posisjonerer igjen NTNU som et universitet med teknologisk hovedprofil. Foruten gode søkertall på flere teknologistudier i Trondheim, er det også en økning av søkere til ingeniørstudier i så vel Ålesund som Gjøvik

– Det er vi naturlig nok svært fornøyde med, og det er også gledelig at vi har svært mange søkere til hver studieplass på den nye flyingeniørutdanningen i Trondheim, sier Reitan.

Ujevn søkning til lærerutdanningene

Reitan trekker også fram at enkelte studieprogram innenfor lærerutdanningene viser en økning ved NTNU. Rekruttering til disse utdanningene har i flere år vist en sterk nedgang på landsbasis.

– Hos oss har vi en økning av søkere til grunnskolelærer 1.-7. trinn og i tillegg en økning på flere yrkesfaglærerprogram. Samtidig har vi samla sett en mindre nedgang av søkere til lærerutdanningene totalt sett enn det nasjonale snittet. Det er positivt. For mange av lektorprogrammene ser vi dessverre også en nedgang, og det er bekymringsfullt, sier Reitan.

Gode søkertall på medisin

Etter at det i 2022 oppsto et fall i søkertallene til helsefagene over hele landet, har søkertallene nå stabilisert seg. Reitan mener at NTNU også kommende høst skal klare å fylle plassene med kvalifiserte søkere.

– Vi ser gode søkertall for medisinutdanningen på campus Gjøvik, og til helsefagene generelt. Samtidig skulle vi ønsket oss flere søkere til spesielt sykepleie på noen av våre campuser, sier Reitan.

Innenfor samfunnsvitenskap og humanistiske fag mener Reitan at NTNU har grunn til å være fornøyd med søkertallene. Unntaket er språkfagene som har en betydelig nedgang i antall søkere.

– Vi ser dessverre igjen at språkfagene taper terreng, sier Reitan.

De ti mest søkte grunnstudier ved NTNU i 2024

  1. Industriell økonomi og teknologiledelse, Trondheim (1233 søknader, førstevalg)
  2. Økonomi og administrasjon, bachelor, Trondheim (1050 søknader, førstevalg)
  3. Sykepleie, Trondheim (888 søknader, førstevalg)
  4. Psykologi, profesjonsstudium, Trondheim (740 søknader, førstevalg)
  5. Medisin, Trondheim (584 søknader, førstevalg)
  6. Økonomi og administrasjon, deltid, Gjøvik (576 søknader, førstevalg)
  7. Fysioterapi, Trondheim (572 søknader, førstevalg)
  8. Økonomi og administrasjon, siviløkonom, Trondheim (491  søknader, førstevalg)
  9. Ingeniør, flyingeniør, Trondheim (453 søknader, førstevalg)
  10. Psykologi, bachelor, Trondheim (441 søknader, førstevalg)