Stabile søkertall til NTNU i Gjøvik

2 390 søkere har NTNU i Gjøvik som sitt førstevalg ved samordna opptak i år. Det er over dobbelt så mange søkere som studieplasser, til tross for en liten nedgang fra i fjor. 7,4 søkere kjemper om hver plass på det nye medisinstudiet.

Noen studenter går inn i hovedbygget på Campus Gjøvik. foto
2 390 søkere har satt NTNU i Gjøvik som sitt førstevalg i år. Det er 2,3 søkere per studieplass. Foto: NTNU

– Vi opplever svingninger på enkeltstudier, men samlet sett er søkertallene nokså stabile. Det tyder på at utdanningene våre fortsetter å oppleves som relevante, sier viserektor ved NTNU i Gjøvik, Gro Kvanli Dæhlin.

– Helt i tråd med regionale behov

Blant studieløpene som peker seg mest ut i positiv retning i år, finner vi flere ingeniør- og informatikkstudier. Det mener Dæhlin samsvarer godt med signalene som kommer fra arbeidslivet i regionen.

Viserektor ved NTNU i Gjøvik. foto
Viserektor ved NTNU i Gjøvik, Gro Kvanli Dæhlin, er fornøyd med årets søkertall. Foto: NTNU

– NHOs kompetansebarometer viser at et stort antall bedrifter i Innlandet har et udekket kompetansebehov. Og behovet for folk med kompetanse innen tekniske fag og IKT oppleves spesielt stort. Det gleder oss derfor å se at søkermønsteret er helt i tråd med de regionale behovene, sier Dæhlin.

Studiene i elektroingeniør og maskiningeniør har begge en god økning i antall søkere. Og særlig de nettbaserte variantene av maskiningeniør- og byggingeniørstudiene gjør det godt, med henholdsvis 4,1 og 4,3 søkere per plass.

Også dataingeniørstudiet i programmering og cybersikkerhet og bachelorprogrammet i digital infrastruktur og cybersikkerhet kan skilte med god prosentvis økning og dobbelt så mange søkere som studieplasser.

– Etterspørselen etter folk med IT-utdanning er stor, og spesielt behovet for cybersikkerhetseksperter vil komme til å øke fremover. Det tror jeg søkerne våre er klar over, sier Dæhlin.

Blant NTNUs mest søkte studier

Økonomifagene gjør det skarpt i år, og samtlige studietilbud i det samordna opptaket opplever en økning i antall søkere. Det nettbaserte deltidsstudiet i økonomi og administrasjon fortsetter eksempelvis å øke i popularitet og har over 100 flere søkere enn i fjor. Med totalt 576 søkere forblir dette blant de ti mest søkte studiene på hele NTNU.

Bachelor i logistikkledelse og Bachelor i økonomi og administrasjon har begge en markant økning i antall søkere og ender i år på henholdsvis 2,3 og 1,7 søkere per plass.

Gode tall for medisinstudiet

Mange har også fått med seg at man kan utdanne seg til å bli lege ved NTNU i Gjøvik. I alt har 147 søkere satt det nyopprettede medisinstudiet som sitt førstevalg. Det gir 7,4 søkere per plass.

Med 5,7 søkere per studieplass forblir også paramedisin et svært populært studium. Det samme gjelder radiografiutdanningen, som i år har 3,7 søkere per plass.

Fleksibel sykepleierutdanning

– Selv om nedgangen er mindre, har vi dessverre også i år færre søkere til sykepleierstudiet enn vi hadde håpet på, sier Dæhlin.

NTNU i Gjøvik ønsker derfor å tilrettelegge for en mer fleksibel løsning for en andel sykepleierstudenter fra 2025.

– Vi ser at fleksible utdanninger er svært godt søkt. Vi tror derfor at dette vil bidra til å få flere sykepleiere til Innlandet. Det er også et uttalt politisk mål at utdanning skal være tilgjengelig uansett hvor man bor eller hvilken livssituasjon man er i. Det vil kreve mer fleksible utdanning fremover.

Førsteprioritetssøkere til NTNU i Gjøvik fordelt på fylker og alder

Førsteprioritetssøkere til NTNU i Gjøvik fordelt på fylker. illustrasjon.
Førsteprioritetssøkere til NTNU i Gjøvik fordelt på alder. illustrasjon.

Redigert 29. april 2024: I en tidligere versjon av denne saken var det inkludert et avsnitt om masterstudier blant annet i informasjonssikkerhet og interaksjonsdesign. Det er nå tatt bort, ettersom tallgrunnlaget det baserte seg på i ettertid har vist seg å være feil.