Dette er lederne for NTNUs nye satsingsområder

I januar lanserer NTNU fem nye satsingsområder innen forskning. Nå er det klart hvem som skal lede områdene.

Hovedbygningen på Gløshaugen i Trondheim. Snø på taket og i tretoppene.
Foto: Maren Agdestein/NTNU

Skal gi retning for forskning

– Jeg er svært glad for at vi nå har fått ledere for alle de fem satsingsområdene på plass, og jeg er veldig fornøyd med at de kommer fra ulike fagmiljøer og fakulteter. Satsingsområdene favner ikke alt vi gjør ved NTNU, men de skal gi retning for forskningen innen sine områder ved universitetet de neste årene. De nye lederne skal altså ta fatt på en svært viktig jobb, sier Anne Borg, rektor ved NTNU.

Gjennom satsingsområdene skal forskere fra ulike fagfelt jobbe tettere sammen for å finne løsninger på store, komplekse samfunnsutfordringer. Energi, Hav og kyst og Helse og livsvitenskap er videreutviklinger av satsingsområder som NTNU har hatt de siste ti årene, mens Samfunnssikkerhet og beredskap og Fellesskap er helt nye.

Godt utgangspunkt for tverrfaglighet

Satsingsområdene, som vil vare i åtte år, skal være møteplasser og arenaer for utforsking. De skal styrke NTNUs rolle som kunnskapsutvikler og partner innenfor temaer av stor samfunnsmessig interesse.

Anne Borg understreker at NTNU med sin unike profil har svært gode forutsetninger for denne typen tverrfaglig samhandling og kunnskapsutvikling.

– Vi tror at svarene på de store samfunnsutfordringene ligger i skjæringspunktet mellom fag. Vi mener at organisering av forskning på denne måten vil gjøre oss bedre i stand til å utvikle ny kunnskap på tvers av fagfelt og profesjoner, i samarbeid med relevante samfunnsaktører, sier hun.

Dette er lederne:

Små portretter på en rekke. Fra venstre: Asgeir Tomasgard, Bjørn Egil Asbjørnslett, Marius Widerøe, Nils Kalstad og Karoline Daugstad
Fra venstre: Asgeir Tomasgard, Bjørn Egil Asbjørnslett, Marius Widerøe, Nils Kalstad og Karoline Daugstad

NTNU Energi: Asgeir Tomasgard
Tomasgard er professor i operasjonsanalyse ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Han er også direktør for to ulike tverrfaglige forskningssatsinger innenfor miljøvennlig energi og energiomstilling: NTNU Energy Transition Initiative og Norwegian Centre for Energy Transition Strategies (FME NTRANS).

NTNU Hav og kyst: Bjørn Egil Asbjørnslett
Asbjørnslett er professor i marin prosjektering og logistikk ved Institutt for marin teknikk. Han har bred forsknings-, veilednings- og undervisningserfaring knyttet til maritim og marin virksomhet. Han har også etablert og leder to tverrfaglige studieprogram innen satsningsområdet, og han har deltatt i flere Sentre for forskningsdrevet innovasjon.

NTNU Helse og livsvitenskap: Marius Widerøe
Widerøe er i dag direktør for NTNU Helse, ett av NTNUs satsingsområder for perioden 2014–2023. Han er lege og førsteamanuensis i medisin (MR) med bred forskningsbakgrunn knyttet til medisinsk teknologi innen nevrovitenskap og kreft. Han har tidligere ledet MR Core Facility ved NTNU og den nasjonale forskningsinfrastrukturen Norwegian Molecular Imaging Infrastructure i Trondheim.

NTNU Samfunnssikkerhet og beredskap: Nils Kalstad
Kalstad er førsteamanuensis i informasjonssikkerhet og han er i dag leder av Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi. Han leder også NTNU Center for Cyber and Information Security, en nasjonal kunnskapsressurs for digital sikkerhet med 70 private og offentlige partnere. Han sitter dessuten i styrene til forskningsstiftelsen NORSAR, NorSIS og KommuneCSIRT.

NTNU Fellesskap: Karoline Daugstad
Daugstad er professor i samfunnsgeografi ved Institutt for geografi. I forskningen sin er hun opptatt av landskapsgeografi, kulturminner og kulturarv og naturressursforvaltning. Daugstad ledet Institutt for geografi i perioden 2013 til 2017. Hun var også prodekan for forskning ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap i perioden 2017 til 2021.