Glad for penger til campussamling og Ocean Space Centre

På en pressekonferanse med statsminister Erna Solberg, forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fredag kveld, ble det klart at begge prosjektene får forprosjektmidler i 2020.

Nyhetene om millionbevilgningene til samlet campus og Ocean Space Centre var tema for pressekonferansen fredag kveld. På bildet ser vi statsminister Erna Solberg, forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø, Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv og konstituert rektor Anne Borg i samtale. Foto: Anne Katharine Dahl/NTNU.

På en pressekonferanse med statsminister Erna Solberg, forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen fredag kveld, ble det klart at begge prosjektene får forprosjektmidler i 2020.

Skrevet av: Hanna Maria Jones

– Vi er svært glad for at det kommer penger. Dette gir oss bedre forutsigbarhet og mulighet til å brette opp ermene for å utvikle to svært viktige nasjonale prosjekter videre, sier konstituert rektor ved NTNU Anne Borg.

– Først og fremst er det et veldig klart signal fra regjeringen og det politiske Norge om campussamlingens nasjonale betydning, og nytteeffekten av å se dette i sammenheng med landets satsing på havrom.

Samlingen av NTNUs campus i Trondheim er et sentralt grep for å øke samhandlingen mellom fagene innen teknologi, humaniora og samfunnsvitenskapene.

En samlet campus mot klimautfordringene

Det var store smil og god stemning hos NTNUs rektor Anne Borg og forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø før nyheten om at det kommer penger til Ocean Space Centre og campus ble kjent fredag kveld. Foto: Anne Katharine Dahl/NTNU.

– Klimautfordringer i en stadig mer digitalisert og globalisert verden krever mer enn noen gang samhandling mellom menneske, teknologi og samfunnet rundt oss. Nærhet mellom teknologifag, humaniora og samfunnsvitenskapene er en viktig faktor, fordi tverrfaglig samarbeid generer kunnskap som kan bidra til å løse de komplekse utfordringene samfunnet står overfor. Et samlet campus vil legge til rette for nettopp dette, sier Anne Borg.

Ocean Space Centre er fremtidens nasjonale senter for utdanning, forskning og teknologiutvikling for havromsnæringene.

– Vi er veldig fornøyd med at det kommer midler til Ocean Space Centre. Dette er et nasjonalt prosjekt, viktig for flere sektorer i næringslivet og for NTNU. Utdanningsmiljøet vårt innen havrom er verdensledende. Det er unikt at studenter og forskere jobber så tett i de samme laboratoriene. Derfor er det et svært viktig bidrag til Norge som havnasjon å få på plass disse fasilitetene, som vi ser fram til å utvikle sammen med Sintef, sier rektor.

Bevilgningen gir en viktig forutsigbarhet

Prosjektdirektør for campusutvikling Merete Kvidal, rektor Anne Borg og forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø studerer en modell av mulige byggeområder for samling av campus. Foto: Hanna Maria Jones/NTNU

Med forutsigbarheten som denne bevilgningen gir, kan NTNU gå videre i planleggingen av prosjektarbeidet.

– Det er overordnet viktig for oss å holde styringsfart i prosjektet. Vi har fått mindre enn vi har bedt om, derfor må vi prioritere mellom aktiviteter og i tillegg se på hva vi eventuelt bidrar med av våre ordinære bevilgninger, sier Borg.

Det er Statsbygg som er byggherre og har på vegne av Kunnskapsdepartementet ansvaret for prosjektutvikling, regulering og gjennomføring av byggeprosjektet. NTNU har, og vil fortsatt samarbeide tett med Statsbygg.

– Nå vil vi sette oss sammen med Statsbygg for å planlegge mer detaljert hva vi setter i gang med først. Det vi er helt sikker på er at vi har en viktig jobb å gjøre for å planlegge god medvirkning og sikre at samlet campus blir hensiktsmessig for fagmiljøene våre, sier prosjektdirektør for campusutvikling, Merete Kvidal.