Gode søkertall for NTNU i Ålesund, til tross for nedgang fra toppåret 2022

Da fristen gikk ut hos Samordna opptak 15. april, var det 1618 søkere som hadde et studium ved NTNU i Ålesund som sitt førstevalg til høyere utdanning i 2023. Det gir et snitt på 2,4 søkere per studieplass.

Studenter utenfor NTNU i Ålesund i mars 2023.
Bilder av studenter i miljø. Campus Ålesund. Bildene er tatt i mars 2023 av Screen media Bildet er tatt utenfor hovedinngangen til hovedbygget Ankeret

I 2022 gikk Ålesund motsatt vei av resten av landet, og økte med hele 12,7%. Målt mot fjoråret er det i år en nedgang på 10,4%. Målt mot 2021 og årene før, er det oppgang i både antall søkere som har satt NTNU i Ålesund øverst på listen, og antall søkere totalt. Studium ved NTNU i Ålesund står i år oppført på søkerlistene hele 11 361 ganger.

Viserektor Anne-Lise Sagen Major - portrettfoto.
Viserektor Anne-Lise Sagen Major er fornøyd med at studiebyen Ålesund er et populært valg blant søkerne. (Fotograf MA/NTNU)

Viserektor Anne-Lise Sagen Major er fornøyd med at studiebyen Ålesund er et populært valg blant søkerne.

– Vi gleder oss over at så mange ser på Ålesund som et attraktivt studiested. I Ålesund er vi i tett dialog med både næringslivet og samarbeidspartnere i det offentlige. Dette samspillet er avgjørende når vi skal fortsette bygge et sterkt og ledende kompetansemiljø, og utvikle studiebyen Ålesund videre, sier hun.

I Ålesund er det spesielt stor interesse for de to bachelorstudiene Shipping management og Nautikk, med henholdsvis 7,2 og 6,8 søkere til hver studieplass. Det er så gode tall at begge ligger på topp10 listen for hele NTNU, når det gjelder søkere pr. plass. Medisinstudiet som var nytt i fjor, kommer på tredjeplass med 3,9 søkere pr. plass, mens biomarin innovasjon har 3,5 søkere pr. plass. De økonomisk-administrative studieretningene har hatt stabilt gode søkertall de siste årene, og er fortsatt populære. Det samme gjelder biologiske fag. Innen ingeniørutdanningene er det Automatisering og intelligente systemer og Skipsdesign som har god økning i antall søkere målt mot 2022.

Nedgang for noen av helsefagene

Portrettfoto Svanhild Arentz Schønberg.
Svanhild Margrethe Arentz Schønberg, instituttleder ved Institutt for helsevitenskap Ålesund. (Foto:NTNU)

NTNU i Ålesund følger den nasjonale trenden med nedgang i søkertall til helsefagene. I Ålesund gjelder dette studiene man søker seg til med vitnemål fra videregående, som medisin og sykepleie.

Det er en god utvikling i søknader til 2-årige masterprogram. Master i helseledelse ligger også i år på listen over de 10 mest søkte 2-årige masterprogrammene ved NTNU. Det nye masterprogrammet i spesialsykepleie med studieretningene kreft-, operasjon-, intensiv- og anestesisykepleie, har alle gode tall og er populære blant søkerne.

– Vi følger med søkertallene, og ser at vi er en del av den nasjonale trenden innen helsefag. Vi gleder oss over at flere ønsker å ta en mastergrad innen sykepleie. Dette er en kompetanse som er svært etterspurt i fremtidig helsetjeneste, sier Svanhild Arentz Schønberg.

Antall studieplasser

Totalt tilbød NTNU i Ålesund 662 plasser via Samordna Opptak i år. Tar man med antall studieplasser via yrkesvei og tresemesterordningen (lokalt opptak), er det 873 studieplasser ved grunnstudiene, noe som er samme antall som i fjor. I tillegg kommer plassene ved 2-årig masterløp, og videreutdanningene. Til sammen er det ca. 1 100 nye studenter som skal starte et studium ved NTNU i Ålesund i august.