Mer kundetilpasset produksjon for å øke konkurranseevnen i industrien?

Er det mulig å styrke konkuranseevnen til norsk industri ved å bli enda dyktigere til å tilpasse produkter og leveranser til kundens ønsker og behov. Og samtidig øke lønnsomheten?

Deltakere på åpningen av Gemini senter
Deltakere fra åpningen av Gemini-senter. Hvert senter får 100.000 kroner til rådighet hvert år for dekning av direkte kostnader. (Foto: Børge Sandnes/NTNU).

– Ja, hevder forskerne fra NTNU og SINTEF.

NTNU og SINTEF har nå fått støtte til å etablere et GEMINI-senter for å fremme bedre kunnskapsspredning og økt forskning på dette. Midlene bevilges av moderinstitusjonene og disponeres av det enkelte senters ledelse.

Skredderstrøm

– Forrige uke arrangerte vi et fagseminar om «Kundetilpasset Produksjon», som det første steget. Arrangementet fant sted her på NTNU Ålesund. Seminaret samlet ledende forskere og industriaktører fra hele spekteret av kundetilpasset produksjon – fra «one-of-a-kind-produksjon» til masseprodusert skreddersøm, forteller Ola Jon Mork som ledet arrangementet sammen med Irina-Emily Hansen.

Dosent Ola Jon Mork fra Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, ledet sammen med Irina-Emily Hansen åpningen av Gemini-senter. (Foto: Bølrge Sandnes/NTNU).

Forsker Lars Skjelstad, senterleder i SINTEF, ekspert på masseprodusert skreddersøm, var sammen med Erlend Alfnes (også leder for senteret fra NTNU) medarrangører og innledet om senterets formål og nøkkelmetodene for å skape mer konkurransekraft. Anja Tjelflaat fra Rørosklyngen ga i tillegg et innblikk om hvordan bedrifter og forskningspartnere har jobbet sammen for å skape et ledende miljø på masseprodusert skreddersøm på Røros. 

– Dr. Paul Blazek, er en av verdens fremste eksperter innen masseprodusert skreddersøm og kundefokusert innovasjon. Han delte villig av sine erfaringer om bruk av gode produktkonfiguratorer og innovative løsninger for å involvere kunden, fortsetter Irina-Emily Hansen, som også er forsker ved Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk. Senterkoordinator Jo Wessel Strandhagen (SINTEF) utredet i tillegg om hva senterets formål er.

4.0-teknologi

NTNU i Ålesund har et etablert laboratorium for nettopp småskalaproduksjon. Under markeringen fikk deltakerne en omvisning på MANULAB av Hansen og Mork. Her fikk de en innsikt i hvordan småskalaproduksjon kan forbedres gjennom bruk av Industri 4.0-teknologi, og hvordan man utdanner og utnytter studentens ideer og skaperkraft i slike prosesser.

GEMINI senteret er ett samarbeid mellom SINTEF og NTNU som skal gi mer og bedre samarbeid og forskning på viktige områder innenfor kundetilpasset produksjon, og være et nasjonalt kompetansenettverk for industri og akademia. 

Jeg føler vi nådde målet vårt med seminaret og fikk gitt både faglig påfyll og eksempler på god industripraksis fra virksomheter som konkurrerer ved å designe, konfigurere, eller tilpasse produkter til kundens spesifikke ønsker og behov, avslutter Hansen. 

Seminaret hadde som hensikt å etablere en arena for å diskutere behov, fremtidige seminarer, mulighet med lab og forskningssider innenfor for kundetilpasset produksjon. Flere seminarer og aktiviteter vil følge på nyåret.

Les mer på SINTEF: https://www.sintef.no/sintef-digital/geminisenter-kundetilpasset-produksjon/aktiviteter/#menu