NTNUs bidrag under Arendalsuka 2023

Kunstig intelligens, samfunnssikkerhet, forskningspolitikk, helse, naturmangfold, utenforskap, havvind og framtidas kraftbehov er blant temaene NTNUs forskere bidrar med på under Arendalsuka 2023.

Toppmøte om forskning sammen med SINTEF
Toppmøte om forskning sammen med SINTEF

Lista over utfordringer vi står overfor er kjempelang. Heldigvis jobber kloke hoder på spreng for å løse dem. Vil du vite mer om hvordan NTNU ser for seg framtidas løsninger bør du følge med på hva som skjer på Arendalsuka fra 14. til 18. august.

Over 40 eksperter, toppledere og forskere fra NTNU er klar for å bidra med sin kunnskap fordelt på 60 ulike arrangementer under Arendalsuka 2023. NTNU står som arrangør på nesten 40 av disse med flere av landets fremste politikere, toppledere og beslutningstakere i panel.

Flere av NTNUs eksperter bidrar med sin kunnskap på Arendalsuka

Følg debatter direkte via strømming

De fleste av arrangementene blir streamet, så her har du mulighet til å oppdatere deg på siste nytt på kunnskapsfronten selv om du ikke er fysisk til stede i Arendal. 

Se oversikt over NTNUs arrangementer og bidragsytere på våre nettsider. Du finner lenke til strømmingen på hver enkelt arrangementside.

Viktig møteplass

Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. Her blir ulike samfunnsutfordringer og løsninger på disse løftet fram i offentligheten. – NTNU produserer kunnskap. Politikere og andre beslutningstakere må ha kunnskap til å gjøre de riktige valgene, og da må vi møte dem og snakke med dem, sier rektor Anne Borg.

NTNU og SINTEF

NTNU samarbeider med SINTEF på flere av våre arrangementer som blant annet Toppmøtet om forskning: Norge i omstilling – hvilken forskningspolitikk trenger vi nå, der vi møter både rektor Anne Borg og konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv i panelet. I tillegg deltar både NTNU og SINTEFs ledelse i panelsamtaler om større nasjonale og internasjonale utfordringer.

Sammen med SINTEF har NTNU base på det tidligere hurtigruteskipet MS Lofoten, som ligger ved kai midt i Arendal sentrum. Skipet er en viktig møteplass for arrangører og deltakere.

Kontakt : Bjørg Danielsen, tlf 92603031, bjorg.danielsen@ntnu.no