NTNUs litteraturpris 2022 til Torgeir Ekerholt Sæveraas

Årets vinner av NTNUs litteraturpris er Torgeir Ekerholt Sæveraas for boka Wehrmacht i Norge: på vakt i krigens skjebnesone.

Portrettfoto av Sæveraas. Han står med en diplom i ene hånda og en blomsterbukett i den andre. Flott og bredt smil.
Glad vinner av NTNUs litteraturpris 2022, Torgeir Ekerholt Sæveraas. Foto: Morten Warholm Haugen/BERRE.

Årets vinner av NTNUs litteraturpris er Torgeir Ekerholt Sæveraas for boka Wehrmacht i Norge: på vakt i krigens skjebnesone.

– Å bli tildelet NTNUs litteraturpris er et tegn på at jeg har lykkes med det jeg ønsket. Jeg håpet jeg skulle nå bredt ut med et tema som kan føles faglig smalt, og det er godt å se at prosjektet er sett og forstått, sier prisvinner Torgeir Ekerholt Sæveraas,  forfatter og historiker bosatt i Trondheim. Sæveraas har doktorgrad fra NTNU og han har tidligere gitt ut I skyggen mellom trærne. Om krig og ansvar, Spartacus 2018, romanen Stridsrasjoner, Aschehoug 2009, samt en rekke kronikker og faglige artikler knyttet til okkupasjonstiden i Norge.

Vinnerverket Wehrmacht i Norge: på vakt i krigens skjebnesone (2021, Pax Forlag) tar for seg den tyske okkupasjonsmakten i Norge. Ved å bruke tidligere ukjent kildemateriale som feltpost og militære rapporter innad i Wehrmacht skriver Sæveraas fram krigshistorien fra bakkenivå, og utvider og nyanserer vårt blikk på soldatene og militærmakten som holdt til i Norge. Samtidig vises det frem hvor stor strategisk betydning Hilter-Tyskland tilla Norge.

Juryleder for NTNUs litteraturpris var Hanna Malene Lindberg, universitetslektor i litteratur ved NTNU. I juryens begrunnelse for valg av vinnerverket heter det blant annet at “ved å følge krigens utvikling gjennom enkeltindividers øyne koblet opp mot de store historiske linjene, evner Sæveraas å skape en spennende og nyansert bok med et veldig driv. […] Det å skrive et verk som så stringent løfter fram nye, historiske fakta, samtidig som det gir en troverdig framstilling av mennesker og situasjoner er en kraftprestasjon. Sæveraas’ verk er lettlest og informativt på et nivå få kan gjøre ham etter.”

Tildelingen foregikk lørdag kveld under Basta- Sakprosafestivalen i Trondheim og prisen ble overrakt av Aurora Hoel, prodekan for kunst og nyskaping ved Det humanistiske fakultet, NTNU.

Bilde: Juryleder Hanna Malene Lindberg, prisvinner Torgeir Ekerholt Sæveraas og Aurora Hoel, prodekan for kunst og nyskaping ved Det humanistiske fakultet, NTNU. Foto: Morten Warholm Haugen/BERRE.

Om NTNUs litteraturpris

NTNUs litteraturpris deles i år ut for sjette gang. Totalt 30 nominerte verk ble vurdert av juryen og fire ble nominert. De øvrige nominerte som kom videre til finalen var Astrid Sverresdotter Dypvik med Det mørke Tyskland: ei reise blant høgreekstremistar, Ingvild Folkvord med Stemmene etter 22. juli, og Bjørn-Erik Hanssen med Dynamitt i borehullene: Trondheim Faglige Samorganisasjons historie 1870-2020.

NTNUs litteraturpris skal gå til et norskspråklig verk av høy litterær kvalitet. Verket skal være utgitt i løpet av de to foregående år, og det skal være skrevet av en nålevende forfatter med tilknytning til Trøndelag. Juryen har bestått av Andrine Aasen Monsås og Trond Åm fra Litteraturhuset i Trondheim, Siri Aurland Bredesen fra Forfattersentrum Midt-Norge, og blitt ledet av Hanna Malene Lindberg, universitetslektor i litteratur ved NTNU.

I tillegg til heder og ære følger 20.000 kroner med prisen.

Tidligere vinnere av NTNUs litteraturpris (mangler bulletpoints)

2017: Sara Sølberg for Seismiske smell

2018: Maria Berg Reinertsen for Reisen til Bretton Woods

2019: Arild Vange for Livet i luftene: fortelling, sang

2020: Erik Stenvik for Bondevett

2020: Mirjam Sorge Folkvord og Brian Cliff Olguin for Bygården

2021: Erlend Skjetne for Skare