Fire nominerte til NTNUs litteraturpris 2022

Kortlista for de nominerte til NTNUs årlige litteraturpris er klar. I år er det faglitteratur som står for tur, og det er fire norskspråklige verk av høy litterær kvalitet som er nominert. Prisvinneren blir offentliggjort lørdag 12. november under Basta – Sakprosafestivalen i Trondheim.

Kortlista for de nominerte til NTNUs årlige litteraturpris er klar. I år er det faglitteratur som står for tur, og det er fire norskspråklige verk av høy litterær kvalitet som er nominert. Prisvinneren blir offentliggjort lørdag 12. november under Basta – Sakprosafestivalen i Trondheim.

– NTNUs litteraturpris deles ut årlig for å synliggjøre og utvikle litterær virksomhet knyttet til Trøndelagsregionen. Vi er glade for å ha fått på plass en kortliste med såpass sterke bøker, som på hver sin måte griper inn i vår forståelse av fortiden og dens påvirkning på nåtiden. Alle bøkene sier noe om hvordan samfunnet vårt møter utfordringer og kriser. Hva former våre reaksjoner og fellesskap, og når og hvordan slår disse fellesskapene sprekker?  Selv om emnene spenner over alt fra andre verdenskrig, det høyreekstreme Tyskland, 22. juli og arbeidernes kamp for rettigheter ligger det noe felles i hvordan verkene gir oss rom til å forstå linjene mellom oss og dem, fortid og nåtid – og fremtid, sier Hanna Malene Lindberg ved Institutt for språk og litteratur og årets juryleder.

–  I arbeidet med prisen har vi lest over 30 bøker, og det er spennende å se hvor mye god sakprosa som produseres av forfattere med tilknytning til Trøndelagsregionen. Det er ikke tvil om at de fire verkene som står igjen på kortlista har fortjent sin plass, og burde leses av mange.

Årets nominerte

Det mørke Tyskland: ei reise blant høgreekstremistar
Astrid Sverresdotter Dypvik, Samlaget, 2021

Foto: Mariann Tvete

Hva skjer egentlig i Tyskland? Etter flyktningkrisen i 2015 har politikken blitt mer polarisert. Astrid Sverresdotter Dypvik reiser inn i de høyreekstreme miljøene i Tyskland, og intervjuer politisk engasjerte mennesker fra både grasrota og i maktposisjoner. Som norsk får Sverresdotter Dypvik komme inn i lokaler og på møter som tyske journalister ikke har tilgang til. Dermed gir boka et godt innblikk i miljøene rundt partiet Alternativ for Tyskland og den anti-islamistiske bevegelsen Pegida fra de deltagende menneskenes observasjoner og overbevisninger.

Stemmene etter 22. juli
Ingvild Folkvord, Scandinavian Academic Press, 2020

Foto: Anne-Line Bakken

Terrorangrepene i Regjeringskvartalet i Oslo og i AUF-leiren på Utøya var en hendelse uten sidestykke i norsk historie. I dag, 11 år etter, arbeider vi fremdeles med å forstå det som utspilte seg. Ingvild Folkvords Stemmene etter 22. juli er et unikt bidrag i dette henseende. I en tilgjengelig språkdrakt undersøker boka responsen på angrepene og hvordan den har utviklet seg over tid. Omdreiningspunktet for undersøkelsen er menneskestemmene: diktstemmer, radiostemmer, stemmer fra rettssal 250 og sakprosastemmer. Boka setter ord på hva disse stemmene sier om oss og om det samfunnet som gjerningsmannen angrep.

Dynamitt i borehullene: Trondheim Faglige Samorganisasjons historie 1870-2020
Bjørn-Erik Hanssen, Pax Forlag, 2021

Foto: Christian Nilsen

Arbeiderbevegelsens historie inneholder mange kamper, fellesskap og konflikter, men ikke minst er den full av individer. Det er disse som er ledetråden i Bjørn-Erik Hanssens Dynamitt i borehullene, hvor vi følger fagbevegelsen i Trondheim gjennom de siste 150 år via enkeltmenneskers engasjement. Slik viser boka frem hvordan det vi i dag kjenner som LO har fått sin rolle i samfunnet, både ved historiske omveltninger og menneskelig innsats. Hanssen håndterer komplekst politisk stoff med nennsom hånd, og viser kostnaden og innsatsen som ligger bak det sikkerhetsnettverket som omgir arbeidstakere i dag – og hvordan kampen fortsatt ikke er slutt.

Wehrmacht i Norge: på vakt i krigens skjebnesone
Torgeir Ekerholt Sæveraas, Pax Forlag, 2021

Foto: Mari Vold

Hvem var de tyske soldatene i Norge? Dette spørsmålet har gitt oss ei av de mest originale og spennende bøkene om andre verdenskrig i Norge på mange år. Torgeir Ekerholt Sæveraas har saumfart tyske arkiver og funnet mye ukjent stoff. Gjennom brev, dagbøker og rapporter møter vi alt fra den antinazistiske dikteren og teologen som skriver hjem til kona, til offiseren som reagerer på manglende respekt for en død tysk soldat med at nordmennene mangler sivilisasjon. Boka gir et helt annet bilde av den jevne tyske soldat enn det vi tidligere har hatt.

Arrangement og prisutdeling den 12. november

Det er i år to arrangement viet til litteraturprisen, som deles ut under Basta – sakprosafestivalen i Trondheim.

Men er det bra? De nominerte til NTNUs litteraturpris

Utdeling av NTNUs litteraturpris

Arrangementet er åpent for alle.

NTNUs litteraturpris på kr 20 000 går hvert år til et norskspråklig verk av en nålevende forfatter med tilknytning til regionen, vekselvis til skjønn- og faglitteratur. Se oversikt over tidligere vinnere her.

For spørsmål om årets litteraturpris, kontakt juryleder Hanna Malene Lindberg.