Nyåpning av Norwegian Cyber Range

Mandag 15. august var det nyåpning av Norwegian Cyber Range på NTNU i Gjøvik.

NYÅPNING: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og Instituttleder for Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi Nils Kalstad. Foto: Geir Olsen/NTNU

Mandag 15. august var det nyåpning av Norwegian Cyber Range på NTNU i Gjøvik. 

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl gjenåpnet den fullverdige og bruksklare Norwegian Cyber Range fire år etter at tidligere statsminister Erna Solberg åpnet prosjektet.

Viktigheten av cybersikkerhet

ÅPNING: I 2018 åpnet daværende statsminister Erna Solberg NCR. Foto: Anders Gimmestad Gule/NTNU

I løpet av disse årene har NTNU bygget opp en Cyber Range som skiller seg fra andre Ranger med sin fleksibilitet i underliggende plattform og scenariodesign.

Mehl ble presentert for de mulighetene Norwegian Cyber Range gir for testing, trening og øving innen cybersikkerhet. Og behovet for å utdanne og trene sikkerhetspersonell i å møte samfunnets utfordringer innen dette området.

Hun påpekte i sin tale viktigheten av cybersikkerhet og betydningen av bevisstgjøring, trening og testing for å være best mulig forberedt – både som virksomhet og som nasjon.

 Det er spennende og utrolig viktig å se på hvordan samfunnet har endret seg. Vi har gått fra et analogt til et gjennomdigitalt samfunn, og det er et stort spekter av digitale trusler overalt. Dette er et tema vi er innom i departementet hver dag, fortalte hun.

FULLVERDIG: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl gjenåpnet den fullverdige og bruksklare Norwegian Cyber Range fire år etter at tidligere statsminister Erna Solberg åpnet prosjektet. Foto: Geir Olsen/NTNU

Øvingsarena

Alle virksomheter som ønsker inviteres til å benytte seg av de mulighetene som finnes i Norwegian Cyber Range. Der vil det da bli satt opp en simulert infrastruktur tilpasset den enkelte virksomhetens formål, behov og øvingsmål.  Her vil det da bli mulig å simulere ulike angrep virksomheten da må finne løsninger på.

Øvelsene kan spenne fra individuell øvelse til sektorøvelser. Virksomheten kan få tilpasset øvelse der flere ledd eller avdelinger trener på å håndtere samvirkning innenfor egen virksomhet, som f.eks. der ledelse, stab og teknikere øver sammen omkring beredskap.

I september vil første sektorielle øvelse gå av stabelen i Norwegian Cyber Range. Denne har fått navnet «Øvelse Morris 2022 – Kunnskapssektorens cybersikkerhetsøvelse» og er en øvelse der 18 universiteter og virksomheter i universitets- og høgskolesektoren deltar.

ØVINGSARENA: Alle virksomheter som ønsker inviteres til å benytte seg av de mulighetene som finnes i Norwegian Cyber Range. Foto: Geir Olsen/NTNU