Nytt Geminisenter: Framtider etter vekst

Et nytt Geminisenter skal samle forskningsmiljøer ved NTNU, NTNU Samfunnsforskning og Universitetet i Oslo for å koordinere, inspirere og videreutvikle forskning og utdanning på «framtider etter vekst».

Foto av Marius Korsnes og Mads Gjefsen.
Marius Korsnes og Mads Dahl Gjefsen skal lede Geminisenteret "Framtider etter vekst". Foto: Thor Nielsen/SINTEF.

«Framtider etter vekst» er et fremvoksende forskningsfelt som samler stadig flere forskere fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Forskningsfeltet stiller kritiske spørsmål til hvordan dagens teknologisk innovasjon foregår, og diskuterer hvorvidt effektivitetsforbedringer og markedsbaserte løsninger er det vi trenger for å håndtere de store samfunnsutfordringene som kommer de neste tiårene. 

Som svar på samfunnsmessige og miljømessige skader av kapitalistiske vekstlogikker, fokuserer «post-growth»-feltet på behov for moderasjon, grenser, innstramminger og redusert produksjons- og forbruksintensitet.  Feltet utforsker begreper som «motvekst» («degrowth»), tilstrekkelighet, lokale økonomier, velvære og det som kalles «sterk bærekraft» for å finne nye veier til en holdbar framtid.

– Hvordan kan disse måtene å håndtere problemer på integreres i samfunnet? For å bidra med gode svar på dette, er det viktig at vi får samlet og styrket forskningen på dette, sier Marius Korsnes, førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier.

Korsnes skal lede det nye Gemini-senteret sammen med Mads Dahl Gjefsen ved NTNU Samfunnsforskning.

– Med dette senteret får vi bygget et større fagmiljø som etter hvert kan få tyngde og kraft til å foreslå andre typer løsninger for hvordan vi kan leve og fungere i framtida. Det er på høy tid at vi begynner å utforske dette mer systematisk, da «mer av det samme» etter alle solemerker ikke vil være holdbart.

Gemini-sentrene er strategiske samhandlingsarenaer mellom faggrupper fra NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning. Gemini-sentrene skal bygge robuste fagmiljøer med høy kvalitet som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter.