På med bilbelte, blålys og VR-briller

Årlig kjører ambulansene i Innlandet tilsvarende hundre ganger rundt jordkloden. Nå jobber NTNU i Gjøvik og Sykehuset Innlandet for å kunne ta i bruk VR-teknologi og simulator for å gjøre øvelseskjøringen tryggere og bedre.

Illustrasjonsfoto fra VR-øving på skjerm, med ambulanse og brannbil på ulykkessted.
Mer pasientbehandling skal foregå i ambulanse. Nå vil NTNU i Gjøvik og Sykehuset Innlandet se om VR-teknologi kan gi god simulering av situasjoner ambulansepersonell møter. (Illustrasjonsfoto: Tenstar Simulation)

– Stadig mer pasientbehandling skal foregå i ambulanse. Både NTNUs paramedisinstudenter og de ansatte i Sykehuset Innlandets ambulansetjeneste vil kunne ha nytte av enda mere realistiske treningssituasjoner, uten at dette må flyttes ut i trafikken.

Det sier Terje Ødegården, leder av Senter for simulering og pasientsikkerhet ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik

Ruller døgnet rundt

Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet HF (SI) har 44 biler og 400 ansatte. I 2022 kjørte de 4,2 millioner kilometer, eller hundre ganger rundt jordkloden. Bilene var på oppdrag i 121 000 timer.

Ambulansene i SI er involvert i rundt 65 trafikkuhell hvert år. For hver skade ambulanse med en SI-sjåfør har skyld i, er egenandelen til SI 25 000 kroner.

Øving med simulator og skjermer. Foreleser foran studenter.
Mer pasientbehandling skal foregå i ambulanse. Nå vil NTNU i Gjøvik og Sykehuset Innlandet se om VR-teknologi kan gi god simulering av situasjoner ambulansepersonell møter.

– Øker sikkerheten

– Å styrke treningen kan bidra til færre ulykker, mindre bruk av drivstoff, bedre tjenester for pasientene og økt sikkerhet for de ansatte, sier Pål Anders Mæhlum, avdelingssjef for Kompetanseavdelingen ved Divisjon Prehospitale tjenester i SI.

Nå snakker NTNU i Gjøvik og SI om de skal gå til anskaffelse av hver sin simulator. I så fall én hos NTNU og én ved Prehospitalt kompetansesenter hos SI i Moelv.

Flyttes til klasserommet

VR-teknologi kan flytte mer øvelseskjøring fra vegene til klasserommet. NTNU i Gjøvik har i dag en ambulanse som de bruker i simulering av pasientbehandling i ambulansen, men ikke som kjøretrening. Utrykningskjøring er en del av pensum ved paramedisinutdanningen.

– Men med VR-teknologi kan vi styrke kjøretrening i utdanningene. Vi kan også ta inn andre yrkesgrupper som trenger å trene på utrykning, sier Ødegården.

Kan gjenta farer

En VR-enhet består av briller, programvare, stol og skjerm. Pris er cirka 300 000 kroner.

Ødegården og Mæhlum mener VR og simulatortrening ikke kan erstatte trening ute i trafikken. Men det blir et viktig supplement, blant annet for å gjenta situasjoner som er kompliserte. Og det utsetter ikke andre trafikanter for fare.

2. februar møtes NTNU, Sykehuset Innlandet og Helseinn, som er en ideell forening som består av partnere fra offentlig, privat og frivillig sektor, for å teste simulatortrening med VR.

Vil teste mulighetene

SI og NTNU har foreløpig ikke satt av penger til VR og simuleringsutstyr. Nå vil de se hvordan de kan ta det i bruk, og hva som er gevinsten for utdanningene, pasientene og ansatte.

Portretter av Pål Anders Mæhlum og Terje Ødegården.
Pål Anders Mæhlum (til høyre) i Prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet og Terje Ødegården ved NTNU i Gjøvik ønsker å styrke trening på ambulansekjøring ved hjelp av VR-teknologi. (Foto: NTNU/privat)