Prisdryss til NV-studenter

Under avslutningsseremonien for studentene ved Fakultetet for naturvitenskap (NV) ble det delt ut flere priser til studenter som har bidratt med ekstra imponerende bachelor- og masteroppgaver i ulike kategorier.

Bakhodene til studenter i fullsatt sal. Prodekan holder tale under avslutningsseremoni.
Det var trangt om plassene da Fakultetet for naturvitenskap arrangerte avslutningsseremoni for studentene. (Foto: Aleksander Båtnes / NTNU)

Fredag 2. juni arrangerte Fakultet for naturvitenskap avslutningsseremoni for alle som fullfører en grad i år. Fire studenter som har utmerket seg spesielt mottok pris.

Som et ledd i å markere at NVs studenter fullfører bachelor- og mastergrad hadde NV en egen seremoni fredag 2. juni i S3.

Prodekan sa noen velvalgte ord og en representant fra H2Energy minte studentene på at læringen aldri stopper – den fortsetter i arbeidslivet. 

Student på Industriell kjemi og bioteknologi, Sondre N. Berntzen Armann, ledet seremonien. 

Student på Industriell kjemi og bioteknologi, Sondre N. Berntzen Armann, ledet seremonien, sammen med prodekan for utdanning Karina Mathisen. (Foto: Aleksander Båtnes / NTNU)

Fakultetet var representert med prodekan Karina Mathisen som vektla verdien av en grad fra NTNU og hvor viktig det er å bruke og utvikle kompetansen på en konstruktiv måte og bidra til det grønne skiftet. 

Odd-Arne Lorentsen er Chief Technology Officer i Gen2Energy og leder NVs fakultetsstyre. Lorentsen sammenlignet det å fullføre studier med andre store milepæler i livet, som å gifte seg og få barn.

Odd-Arne Lorentsen holdt tale til studentene som representant fra næringslivet. Lorentsen er Chief Technology Officer i Gen2Energy og leder NVs fakultetsstyre. (Foto: Aleksander Båtnes / NTNU)

Priser til studenter

Det store høydepunktet var NV fakultetets utdeling av priser for beste bachelor, beste realfagsmaster, beste teknologimaster og beste master som bidrar til bærekraftig utvikling.

Vitenskapelig ansatte ved fakultetet har nominert studentene og i år har konkurransen vært beinhard, med imponerende faglige prestasjoner, deltagelse i forskningsprosjekter og bidrag til læringsmiljøet. Prodekan Karina Mathisen delte ut prisene.

Pris for beste master som bidrar til bærekraftig utvikling

Kvinnelig student mottar pris fra prodekan. Prisutdeling på scene.
Martine Alexandra Andersen Hennig fikk prisen tildelt av prodekan for utdanning Karina Mathisen. (Foto: Aleksander Båtnes / NTNU)

Prisen for beste master som bidrar til bærekraftig utvikling gikk til Martine Alexandra Andersen Hennig for sin master i naturressursforvaltning. Andersen Hennig har skrevet sin masteroppgave om hvordan man kan redde vegetasjon som ellers vil bli ødelagt av veibygging. Arealbruksendringer er den viktigste faktor for ødeleggelse av vår natur og artsmangfold. Andersen Hennig ble nominert av Professor Bente Jessen Graae og Førsteamanuensis Martijn L. Vandegehuchte ved Institutt for biologi.

Fakultetets begrunnelse for prisen:

 • Andersen Hennig har designet et ambisiøst prosjekt. Sammen med sine veiledere og forskningsprosjektet GreenMove har studenten gjennomført en studie hvor hun har flyttet hele vegetasjonsstykker fra en skog for å studere hvilke arter man kan redde på denne måte. Andersen Hennig har analysert vegetasjonens respons på flytningen med feltarbeid etterfulgt av avansert statistiske metoder. 
 • Å finne løsninger for minst mulig ødeleggelse av natur på land har stor betydning for oppnåelse av Bærekraftmålet 15. Bevaring av naturen og artsmangfoldet er helt avgjørende for menneskenes trivsel og velbefinnende. 
 • Hun har vært ekstremt selvstendig og konstruktiv gjennom hele mastergraden, til stor inspirasjon for sine medstudenter og sine veiledere – og er en student som fremtiden trenger for å bygge et mer bærekraftig miljø for mennesker og natur.

Pris for beste realfagsmaster

Kvinnelig student mottar pris fra prodekan. Prisutdeling på scene.
 Johanne Bratland Tjernshaugen mottok prisen av prodekan for utdanning Karina Mathisen. (Foto: Aleksander Båtnes / NTNU)

Johanne Bratland Tjernshaugen fikk prisen for beste realfagsmaster. Med en masteroppgave om å fastslå kvantetransportegenskapene og fasediagram til en superleder som er underlagt både et magnetfelt og en ikke-likevekts spinnakkumulering har Tjernshaugen gjort et imponerende arbeid. Tjernshaugen er nominert av sin veileder, professor Jacob Linder ved Institutt for fysikk.

Fakultetets begrunnelse for prisen:

 • Johanne kan vise til en imponerende akademisk bakgrunn med utmerkede eksamensresultater og høyt nivå med utfordrende tema på masteroppgaven. 
 • Masteroppgaven er gjennomført ved SFF QuSpin og krever meget gode analytiske og numeriske beregninger. Tjernshaugen beviser at hun har høye ambisjoner, er positiv med en «jeg-kan» holdning til utfordringer og jobber jevnt og strukturert.  
 • Tjernshaugen har vist meget gode ferdigheter på masteroppgaven og hennes engasjement har resultert i etablering av to forskningsprosjekter sammen med veiledere og vil starte som Ph.D. ved Institutt for fysikk og SFF QuSpin til høsten. 

Beste teknologimaster

Mannlig student mottar pris fra prodekan. Prisutdeling på scene.
Sondre Duna Lundemo mottok prisen av prodekan for utdanning Karina Mathisen. (Foto: Aleksander Båtnes / NTNU)

Sondre Duna Lundemo mottok prisen for beste teknologimaster. Han har utført imponerende beregninger som svært få fysikere behersker i særlig grad. Lundemo ble nominert av sin veileder, professor Asle Sudbø.

Fakultetets begrunnelse for prisen:

 • Lundemo har satt seg inn i forskningsfeltet og eksisterende litteratur på fremragende måte og utført egne originale og selvstendige beregninger.  
 • Lundemo har utledet fra mikroskopiske modeller såkalt effektive feltteorier inkludert kobling mellom superlednings- og magnetisme-sektoren. En krevende øvelse som egentlig passer for et Ph.D.-prosjekt. 
 • Lundemo har jobbet svært godt, effektivt og selvstendig på sin masteroppgave. Studenten er desidert en av de sterkeste studentene som noensinne har gjort forskningsprosjekter i veilederen sin gruppeog vil starte som Ph.D. ved Institutt for fysikk og SFF QuSpin til høsten.  

Beste bachelor 

Mann og kvinne poserer på scene. Prisutdeling.
Lars Gunnar Landrø, instituttleder ved IBF tok imot prisen på vegne av vinneren. (Foto: Aleksander Båtnes / NTNU)

Hassan Ejaz Mustafa mottok prisen for beste bachelor etter å ha utmerket seg ved å vise stort engasjement for studiene og for et godt studie- og læringsmiljø gjennom hele studietiden. Mustafa ble nominert av instituttleder Lars Gunnar Landrø, instituttleder ved Institutt for bioingeniørfag. 

Fakultetets begrunnelse for prisen:

 • Mustafa viser til meget gode faglige resultater og har vært tillitsvalg for sitt kull de siste to årene.
 • Studenten har også vært læringsassistent i flere emner, blant annet i områdeemnet innenfor medisin og helse. Mustafa har representert sitt studieprogram på utmerket vis med stort engasjement, evne og vilje til god veiledning av studenter.
 • Mustafas bidrag, både i selve undervisningen, og i saker viktige for studie- og læringsmiljø har vært en styrke for fagmiljøet og har bidratt til bedre opplevd kvalitet for hans medstudenter og for framtidige studenter på Bachelor i bioingeniørfag. 
En kvintett ledet av Christian Eriksen innledet seremonien med egenkomponert fanfare for NV-fakultetet. Den såkalte «Uakademisk fanfare» kan du se og høre på Vimeo. (Foto: Aleksander Båtnes / NTNU)