Professor Verones til internasjonalt naturpanel

Professor Francesca Verones skal vurdere hvordan næringslivet påvirker naturens tilstand i globalt naturpanel.

forsker i blomstereng på campus. foto
Professor Verones bidrar med livsviktig kunnskap om naturmangfold. Foto: Maren Agdestein/NTNU

Professor Francesca Verones skal vurdere hvordan næringslivet påvirker naturens tilstand i globalt naturpanel

Francesca Verones ved Program for industriell økologi (IndEcol) er utvalgt som medforfatter for en kommende vurdering fra det internasjonale Naturpanelet. På engelsk heter panelet The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

Verones blir ansvarlig for kapittel 4 i IPBES-rapporten om naturmangfold og næringsliv, kalt: «Tilnærminger for måling av næringslivets avhengighet og virkning på biodiversitet» (norsk oversettelse).

Skal lage et kunnskapsgrunnlag for politikere

– Det er en svært spennende mulighet til å kunne bidra til denne rapporten, og jeg ser virkelig frem til det, sier Verones. – Rapporten har som mål å gi en vurdering av næringslivets virkninger på og avhengighet av naturmangfoldet. Målet er å identifisere metoder og indikatorer som kan tallfeste disse virkningene, sammen med andre bærekraftaspekter. I neste omgang skal dette fungere som kunnskapsgrunnlag for politikere og myndigheter internasjonalt.

Verones har lang erfaring med natur- og klimarelatert forskning, og koordinerer tre store EU-prosjekt: BAMBOO og RAINFOREST om biomangfold og handel og ATLANTIS om havplast.

IPBES-rapporten om næringsliv og naturmangfold skal etter planen ferdigstilles i 2025-2026.

Kontakt Francesca Verones, professor ved NTNU – institutt for energi- og prosessteknikk og Program for industriell økologi (IndEcol)