Samfunsøkonomer fra NTNU i lavlønnsutvalg

Regjeringen har satt ned et eget utvalg for å få mer kunnskap om lavlønn i Norge. Utvalget skal blant annet kartlegge omfang og utviklingen av lønnsforskjeller og lavlønn i Norge, og sammenligne med utviklingen internasjonalt.

Bilde av G-bygget, NTNU i Gjøvik.
G-bygget, NTNU i Gjøvik. Foto: Anders Gimmestad Gule / NTNU

Utvalget regjeringen har satt ned skal også vurdere eksisterende virkemidler og institusjonelle forhold, og eventuelt foreslå endringer i disse eller nye tiltak.

Til lavlønnsutvalget har regjeringen oppnevnt to medlemmer som til daglig jobber ved NTNU; professor Torberg Falch fra Institutt for samfunnsøkonomi og stipendiat Fredrik Bakkemo Kostøl fra Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse på Gjøvik.

Arbeidsmarkedet er den viktigste arenaen for opptjening og fordeling av inntekt, og lønn er den viktigste inntektskilden til husholdningene. Utviklingen i lønnsfordelingen og omfanget av lavlønn har stor betydning for inntektsfordelingen samlet sett.

Det er partene i arbeidslivet som har ansvar for lønnsdannelsen. Den norske lønnsforhandlingsmodellen kjennetegnes ved at den bidrar til små lønnsforskjeller, stor omstillingsevne, høy sysselsetting og lav ledighet. Likevel er det store ulikheter i lønnsnivået, både i Norge og internasjonalt.

– Det er behov for økt kunnskap om lønnsdannelsens betydning, og hvordan og hvorfor omfanget av lavlønn har økt. Jeg ønsker også anbefalinger om hvordan vi kan følge utviklingen over tid, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Utvalget skal levere sin rapport i juni 2024.

Les mer om utvalget her.