Skal samle batteri-Norge

51 partnere er samlet i det nye forskningssenteret som skal fremskynde bærekraftig og sirkulær batteriverdikjede i Norge.

mennesker i lab-frakker. foto
Batterilaboratorium hos IFE. Foto: IFE

This article is also available in English.

FME Battery skal jobbe med teknologisk fremdrift, nyskaping og utdanning innenfor de ulike delene av batteriets sirkulære verdikjede.

– Dette senteret er utrolig viktig for å fremskynde utviklingen av en bærekraftig og sirkulær batteriverdikjede i Norge. Ved å forene interessenter fra akademia, institutter og industri har vi samlet Norges fremste ekspertise på feltet, sier Hanne Flåten Andersen, senterleder.

person. foto
Hanne Flåten Andersen, IFE. Foto: IFE

– Vi ser frem til noen spennende år med forskning, innovasjon og samarbeid. Sammen skaper vi muligheter for en mer bærekraftig fremtid, der batterier spiller en sentral rolle i overgangen til renere energi.

Senteret bringer sammen 8 forskningspartnere, 36 næringslivspartnere og 7 internasjonale partnere. Energidepartementet finansierer batterisenteret gjennom Forskningsrådet med 160 MNOK de neste åtte årene. Vertskapet for FME Battery er hos Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og leder er hos Institutt for energiteknikk (IFE).

Forener kunnskap og næring

syv personer på scenen i pent tøy og med plakett. foto
FME Battery på Forskningsrådets høytidelige markering av nye forskningssentre for miljøvennlig energi 21. mai. Fra venstre: Asgeir Tomasgaard, NTNU, Nils Morten Huseby, IFE, Energiminister Terje Aasland, Hanne Flåten Andersen, IFE, Mari Sundli Tveit, Forskningsrådet, Odne Burheim, NTNU og Martin Foss, IFE. Foto: Forskningsrådet/Thomas Keilman

Senteret skal bidra til avkarbonisering ved å tilrettelegge for kraftig vekst innen fornybare energikilder gjennom energilagring, både for transport og stasjonære formål. FME Battery vil løfte fremtidens bærekraftige batteriteknologi og utvikle den sirkulære verdikjeden for batterier, som inkluderer materialfremstilling, resirkulering, nye materialer, celleproduksjon, systemdrift, digitalisering og bærekraft.

– Batteriverdikjeden er i ferd med å skape tusenvis av nye arbeidsplasser bare i Norge, og bidrar til fornybarsamfunnet så det monner. Dette er en sektor som er særlig kunnskapsdrevet og krever høy kompetanse, sier professor Odne Burheim, nestleder og leder for forskningsbasert utdanning.

– Vi er klare for å brette opp ermene og utdanne 65 masterstudenter, 22 ph.d.-studenter og 1 postdoktor bare i dette prosjektet. Vi skal utvikle og formidle ny kunnskap, teknologi og metoder via forskningsbasert utdanning. Norge får en forsterket mulighet til å lykkes i en av de største forretningsmulighetene dette og det neste tiåret.

mann gjør eksperiment i lab. foto
Bildeserie fra batterilaboratoriet ved NTNU, i Varmetekniske laboratorier på Gløshaugen. Med professor Odne Burheim og stipendiat Silje Nornes Bryntesen. September 2021. Foto: Thor Nielsen/NTNU

FME Battery har partnere fra hele landet, fra UiT i nord til UiA i sør, og UiS i vest og UiO i øst. I tillegg er SINTEF og FFI med som forskningspartnere. Også næringslivspartnerne er fra alle kanter av Norge, og de europeiske partnerne er internasjonalt anerkjente.

Kontakt:

  • Hanne Flåten Andersen, senterleder i FME Battery. E-post: hanne.andersen@ife.no. Tlf: 936 23 173.
  • Odne Burheim, nestleder og leder for forskningsbasert utdanning i FME Battery, E-post: burheim@ntnu.no. Tlf: 917 07 856.

Mer informasjon om FME Battery finner du på ntnu.no/fmebattery

Pressebilder kan sees og lastes ned via FotoWare