Slik påvirker streiken ansatte ved NTNU

Her prøver vi å gi svar på en del viktige spørsmål ansatte kan ha om streiken.

En person står med ryggen til kamera. Hun har på en gul vest der det står "Streikevakt Unio"
Foto: Sondre Olav Sivertsen/NTNU

This article is also available in English.

Unio har ikke oppnådd enighet i lønnsforhandlingene med staten. De har derfor tatt ut noen av sine medlemmer i streik.

Dette har konsekvenser for både studenter og ansatte ved NTNU.

Vi vet at mange har spørsmål om streiken, og prøver her å gi svar på en del viktige spørsmål.

Om du ikke er tatt ut i streik, og har ytterligere spørsmål, kan du ta kontakt med din nærmeste leder.

Les også: Her har vi samlet informasjon til ansatte og studenter om streiken.

Siden ble sist oppdatert: 04.06.2024, klokken 12:00

Hvem er tatt ut i streik ved NTNU?  

Fra mandag 3. juni er rundt 500 ansatte ved NTNU tatt ut i streik. Disse tilhører Unio, jobber på ulike fakultet, institutt og avdelinger, og har ulike arbeidsoppgaver.  

Jeg er ikke tatt ut i streik enda – kan jeg fortsatt bli det?  

Hvis du tilhører hovedsammenslutningen Unio kan du bli tatt ut i streik hvis det blir en ny opptrapping. For Akademikerne ble det tvungen lønnsnemnd, og YS og LO har foreløpig blitt enige med staten om en avtale.

Hvis jeg blir tatt ut i streik, hvem gir meg informasjonen jeg trenger?  

Fra det øyeblikket du er ute i streik, skal du forholde deg til informasjon fra fagforeningen din.  

Kan jeg fortsatt bruke NTNU sitt utstyr og lokaler selv om jeg er i streik?  

Du kan beholde telefon og PC. Det forutsettes likevel at du ikke bruker utstyret til å utføre arbeid for arbeidsgiver under streiken. Du kan i utgangspunktet ikke være til stede i NTNU sine lokaler, men det er avtalt at streikevakter kan benytte toaletter i bygningene våre.  

Får jeg andre arbeidsoppgaver som følge av streiken?  

Du skal gjøre ditt vanlige arbeid, slik det står i arbeidsavtalen din og som forventes av stillingen din.  

Må jeg jobbe overtid under streiken for at virksomheten skal holdes i gang?  

Du som ikke er tatt ut i streik får verken innskrenket eller utvidet arbeidsplikten din. Det kan likevel hende at du må jobbe på en litt annen måte, og hvis dette gjør at du må jobbe overtid må du avklare dette med lederen din.  

Jeg har en streikende kollega, men selv er jeg ikke tatt ut. Kan jeg gjøre kollegaens arbeidsoppgaver?  

Det kan du ikke. Dette blir regnet som streikebryteri.  

Kan lederen min be meg overta litt av ansvaret hvis hen er i streik?  

Nei, det kan ikke lederen din gjøre. Du kan verken gjøre arbeidsoppgavene til en leder som er ute i streik eller ta avgjørelser på vegne av denne. Din nærmeste leder kan imidlertid overta dine oppgaver hvis du er ute i streik, når dette er helt nødvendig.  

Jeg er tatt ut i streik, hva skjer med lønna mi?  

Utbetaling av lønn og feriepenger i juni går som normalt, men det gjøres trekk i ettertid. Fagforeningen din vil dekke lønnstapet under streiken.  

Skal jeg registrere fravær i Selvbetjeningsportalen/DFØ-appen når jeg er i streik?  

Nei, du skal ikke inn i disse systemene mens streiken pågår. Fraværsregistreringen blir gjort av Tjenestesenteret når streiken er over.  

Jeg hadde planlagt ferie eller avspasering før jeg fikk vite at jeg ble tatt ut i streik. Kan jeg fortsatt avvikle denne?  

Hvis du registrerte ferie i Selvbetjeningsportalen og den ble godkjent av leder før navnelistene for streik ble offentliggjort, kan du avvikle ferie som planlagt. Du kan ikke avtale ny ferie mens du er i streik. Du kan ikke ta ut avspasering under streiken, selv om du hadde avtalt dette på forhånd.  

Hva skjer hvis jeg blir syk mens jeg er i streik?  

Hvis du var 100 prosent sykmeldt når streiken startet, kan du ikke tas ut i streik. Du kan bli tatt ut hvis du er delvis sykmeldt. Dersom du blir syk mens streiken pågår, har du ikke rett til sykepenger. Du må da orientere fagforeningen din om sykdommen, og de vil ivareta det økonomiske.  

Kan jeg dra på tjenestereise når jeg ikke er tatt ut i streik?  

Som beskrevet over skal du jobbe som normalt hvis du ikke er tatt ut i streik. Det betyr at du kan dra på tjenestereise som planlagt. Hvis du får beskjed mens du er på reise at du blir tatt ut i streik, kan du fullføre reisen og så gå ut i streik når du er tilbake.  

Går driften ved NTNU som normalt selv om det er streik?  

Det er vanskelig å beholde helt normal drift når deler av arbeidsstokken er ute i streik. NTNU jobber kontinuerlig med å finne ut hva slags konsekvenser streiken får for driften, og informerer studenter og ansatte om dette fortløpende.  

Får studentene gjennomført eksamen?  

Det er et mål om at skriftlig eksamen gjennomføres som normalt, men streiken kan få konsekvenser for muntlig eksamen og lokale prøver. Spørsmål og svar som gjelder studenter finner du her.  

Kan samlinger og arrangement gjennomføres som normalt?  

NTNU ønsker at arbeidsdagene går mest mulig som normalt. Samlinger og arrangement kan gjennomføres som planlagt, så lenge ikke noe av planleggingen eller gjennomføringen overtas fra andre som er i streik. Hvis det er veldig mange i enheten din som er tatt ut i streik, må leder vurdere om det er hensiktsmessig å gjennomføre.  

Vi er en gjeng fra jobb som skal ha en sommeravslutning på kveldstid i privat regi. Kan vår kollega som er i streik delta?  

Streikende kan ikke delta i arrangement i regi av arbeidsgiver, heller ikke sommeravslutninger. Hvis dette er et privat arrangement, er det ingenting i veien for at en kollega i streik kan delta.  

Jeg er lærling. Kan jeg bli tatt ut i streik?  

I utgangspunktet skal ikke lærlinger omfattes av streiken hvis de ikke er spesielt nevnt, og opplæringen skal skje som normalt. Hvis det likevel ikke er mulig å drive opplæring, kan du bli permittert med minst sju dagers varsel.  

Jeg gjør et viktig arbeid – kan NTNU søke om at jeg blir fritatt fra streiken?  

Det er strenge krav for å bli fritatt fra streiken. Ved fare for liv og helse, eller ved fare for materielle skader, kan likevel NTNU søke om dispensasjon for deg. Det er fagforeningene som eventuelt innvilger fritak.  

Vi har en sak som må behandles i LOSAM så raskt som mulig. Kan dette skje selv om det er streik?  

Det kan det ikke. Så lenge det er streik, er alle medbestemmelsesorganene satt på vent. Dette gjelder for eksempel SESAM, LOSAM og GSAM/ÅSAM.  

Avvikles det neste styremøte som planlagt selv om det er streik?

Det skal det gjøre. Styret kan fortsatt gjøre vedtak så lenge mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede og avgir stemme. Styrets ansvar er regulert i UH-loven og dette endres ikke av at samarbeidsmøtene med de tillitsvalgte er satt på vent.

Kan NTNU ansatte nye medarbeidere under streiken?  

NTNU kan ikke starte på nye utlysninger, da tillitsvalgte skal informeres om disse. Pågående prosesser kan fortsette som vanlig, så lenge det vurderes som forsvarlig selv om noen i rekrutteringsgruppa er ute i streik.  

Jeg er tatt ut i streik ved NTNU. Kan jeg utføre sensoroppgaver for andre universiteter og høgskoler? 

Så lenge du ikke er tatt ut i streik ved den andre institusjonen, kan du gjøre sensur for dem. NTNU kan på samme måte benytte eksterne sensorer som ikke er tatt ut i streik hos oss, selv om de er i streik i sin andre stilling.