Til topps med energifrakter

Innovative skipsdesignstudenter fra NTNU i Ålesund kan ha funnet en løsning på «strømkrisen» i verdensarvfjorden Geiranger.

Illustrasjon av energibærer
Studentene fra NTNU i Ålesund har utviklet en løsning for energifrakter med et 13,5 megawattimer energilager, som vil kunne dekke energibehovet til turistbåtene i Geiranger (Illustrasjonsfoto: NTNU)

Fra 2026 har Stortinget besluttet at alle cruiseskip som seiler inn i Geirangerfjorden skal være utslippsfrie. Skal dette kunne gjennomføres i praksis krever det betydelig tilførsel av strøm til Geiranger, da det per i dag ikke er kapasitet i strømnettet i den populære turistbygda å håndtere mengden elektrifiserte turistskip.

Prisvinnere

Nå har to studenter ved NTNU i Ålesund, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk blitt hedret med førsteplass i konkurransen om bachelor «Innovation Competition 2023», og kanskje kommet ett steg nærmere en løsning på «strømkrisen» i Geiranger.

Hans Jørgen Sveen (t.v.) og til høyre er Lars Vestnes Larsen.

– Vi er utrolig stolte av å ha mottatt denne utmerkelsen. Vi la ned mange timer med arbeid i dette prosjektet, og vi føler at denne anerkjennelsen bekrefter at innsatsen vår har gitt resultater. Vi håper også at denne utmerkelsen vil bidra til å sette verdensarvfjordene på dagsorden og inspirere til videre arbeid med bærekraftige løsninger for fremtidig nullutslipp-turisme, forteller skipsdesignstudent Lars Vestnes Larsen.

Oppgaven som utløste prisen prosjekterte en såkalt energifrakter for å tilrettelegge elektrifisering av nettopp turistnæringen i Geiranger, og er en del av «Grønn kai-prosjektet».

Energidistribusjon

Kort fortalt omhandler rapporten som skipsingeniørstudentene Hans Jørgen Sveen fra Stjørdal og Lars Vestnes Larsen, som går ingeniørlinjen skipsdesign ved NTNU i Ålesund har utarbeidet, en alternativ energidistribusjon i påvente av at styresmaktene skal bli enige om en permanent løsning. 

Studentene har utviklet et attraktivt skip med katamaranskrog for å redusere overflødig energibruk. (Illustrasjonsfoto: NTNU).

Gjennom bruk av kjente designmetoder, praktiske forsøk og moderne programvare har arbeidet resultert i et attraktivt skip med et katamaranskrog. En sentral del av oppgaven er å redusere overflødig energiforbruk, valg av energibærer og energilagerets størrelse.

Rapporten konkluderer med at en energifrakter med et 13,5 megawattimer energilager vil kunne dekke energibehovet til turistbåtene i Geiranger, samtidig som det sikrer bærekraftig strømforsyning og nullutslippsdrift.

–  Ideen oppstod som et resultat av våre egne visjoner og inspirasjon fra arbeidet i Grønn Kai. Alle avgjørelser innenfor design og tekniske løsninger er basert på våre ingeniørfaglige vurderinger, forklarer Sveen.

Imponerende løsninger

Evalueringsprosessen som brakte Ålesund-studentene helt til topps i konkurransen var basert på en grundig vurdering hvor ulike kriterier, inkludert innovasjon, gjennomførbarhet, effekt og bærekraft var lagt til grunn. 

Ifølge juryen viste studentene imponerende ideer og løsninger som har potensial til å forme fremtiden.

– Vi vil gjerne uttrykke vår takknemlighet for denne annerkjennelsen og støtten vi har fått. Dette har vært et krevende, men givende arbeid, og vi ser frem til å fortsette arbeidet med å utvikle bærekraftige og miljøvennlige løsninger innenfor maritim sektor nå som vi er utdannede skipsingeniører avslutter prisvinnerne.