Videre retning for NTNU Campussamling

Nå er beslutningen om hvilket alternativ som skal legges til grunn for videre planlegging av prosjektet tatt. Kunnskapsdepartementet har gått for alternativ 2B.

Foto: Thomas Høstad / NTNU

Nå er beslutningen om hvilket alternativ som skal legges til grunn for videre planlegging av prosjektet tatt. Kunnskapsdepartementet har gått for alternativ 2B.

Departementet har valgt 2B

Kunnskapsdepartementet ga før sommeren nye rammer for gjennomføring av NTNU Campussamling. I korthet betyr det at prosjektet må gjennomføres med maks 91.000 kvadratmeter nybygg og ombygg totalt, og innenfor en kostnad på 5,7 mrd. NOK.

Dermed måtte prosjektorganisasjonen for Campussamling tilpasse prosjektet til nye rammer, og leverte 15. September to ulike alternativer til hvordan campussamlingen kan løses innenfor de nye rammene: Synergi 2A og 2B.

Kunnskapsdepartementet har nå besluttet at alternativ 2B skal legges til grunn for videre planlegging av prosjektet. Dette ble redegjort i et brev sendt til NTNU og Statsbygg 20. oktober 2022.

Ombygg og nybygg

Hovedargumentene som er lagt til grunn for valg av alternativ 2B, er at i dette alternativet foreslås det en større ombygging av NTNUs Hovedbygning, som gir plass til et felles læringsareal og knutepunkt, samt argumenter om at det vil bli billigere med ombygging enn med nybygg.

I begge de to alternativene som ble vurdert, er det planlagt å bygge på et tilbygg på baksiden av Hovedbygningen på 4200 kvadratmeter og en ombygging av 3.800 kvadratmeter inne i Hovedbygningen.

Tydelige ønsker fra et samlet NTNU

Det var oppslutning i NTNU om det konseptuelle grepet i 2B med å ta i bruk mer av Hovedbygningen til felles læringsstrøk i sammenheng med hovedknutepunktet. På bakgrunn av at alternativ 2B medfører økonomisk, arealmessig og fremdriftsmessig risiko for NTNU anbefalte imidlertid NTNUs ledelse for Kunnskapsdepartementet at videre prosjektutvikling av NTNU Campussamling skulle skje med utgangspunkt i alternativ 2A.

Se intervju med konstituert prosjektdirektør i Universitetsavisa: NTNU og Statsbygg uenige om ombygging av Hovebygget

–  Det er bred enighet om at 2A var det alternativet som et samlet NTNU ønsket seg, men vi forholder oss til det departementet nå har besluttet. Vi er innstilt på å få til et så godt prosjekt som mulig for NTNU innenfor de rammene alternativ 2B gir. Vi legger stor vekt på at fremdriftsplanen holdes slik at prosjektet kan få startbevilgning i statsbudsjettet for 2024, sier Hanna Maria Jones, konstituert prosjektdirektør for campusutvikling ved NTNU.

Må finne andre løsninger på sikt

Redefineringen medførte også at flere deler av prosjektet som opprinnelig var tenkt planlagt med, ble tatt ut. Dette er imidlertid deler som NTNU ser behovet for, og som det på sikt ønskes å få inn.

NTNU har hele tiden vært tydelig på at de har ønsket seg et prosjekt som åpner for muligheter også på sikt.