Årets marinstudenter – høyeste kvinneandel noensinne

Hele 45 prosent av årets kull er kvinner på den femårige masteren i marin teknikk.

Mange kvinnelige studenter er samlet i trappen foran hovedbygningen på Gløshaugen
Tjuvstart for jenter: Nye marinstudiner samlet til jentestart dagen før immatrikulering. Foto: Live Oftedahl, NTNU IMT

Kravene for opptak ble høyere enn på mange år – hele 56.3 for ordinær kvote og 55.5 for søkere med førstegangsvitnemål. Jentenes karakterer var gjennomsnittlig høyere enn guttas.

NTNU har en økende kvinneandel i teknologifag, noe som er en sterkt ønsket utvikling.

Godt opptak

– Årets opptak lover meget godt for rekrutteringen til de marine og maritime bransjene i Norge. Vi har fått mange veldig godt kvalifiserte søkere. Det er ekstra hyggelig med så mange kvinner, som kan være med å omstille en mannstung bransje, sier Sverre Steen, instituttleder på Institutt for marin teknikk.

Det var over 1300 søkere, derav 210 førsteprioritetssøkere til 97 plasser ved årets opptak til det femårige studieprogrammet i marin teknikk (MTMART). På immatrikuleringsdagen møtte 99 studenter.

– Sammen med 10-15 studenter fra industriell økonomi som følger teknologiretningen marin teknikk er dette et godt opptak, sier studieprogramleder Eilif Pedersen.

Tjuvstart

De nyslåtte marinstudinene fikk være med på Tjuvstart for jenter dagen før immatrikulering. Flesteparten benyttet anledningen til å bli bedre kjent med hverandre og få en omvisning på Gløshaugen med påfølgende middag.

Studentkullet er godt i gang med oppstartsprogrammet for sivilingiørstudenter – Teknostart.