«Det er lønnsomt å satse på fremtidens universitet»

Det bekymrer oss at Ola Borten Moe vil kutte i campus-satsningen til NTNU.

Foto: Felix Seifert/NTNU

Det bekymrer oss at Ola Borten Moe vil kutte i campus-satsningen til NTNU.

Kronikk av rektor Anne Borg

NTNUs campussamling skal samle fagmiljøer og studenter som i dag er spredt over hele Trondheim, og legge til rette for fremtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon.

Regjeringen har nylig varslet milliardkutt i prosjektet. Det gjør oss bekymret. «Den billigste kvadratmeteren er den du ikke bygger», sa Ola Borten Moe til Dagens Næringsliv. Hvis vi lar være å investere i kunnskap, vil jeg påstå at den kvadratmeteren fort kan bli den dyreste.

Norge og verden står overfor store utfordringer: (mangler bulletpoints

Vi har en klimakrise og en naturkrise

Vi får stadig flere eldre innbyggere

Vi trenger grønn omstilling

Vi må digitalisere og modernisere samfunnet

I tillegg er vi på vei ut av en pandemi, og vi har krig, midt i Europa. Norge må satse på kompetanse, utdanning og forskning hvis vi skal løse de store samfunnsutfordringene. Vi har store oppgaver, og dårlig tid.

NTNU har faglig hovedprofil i teknologi og naturvitenskap, men disse utfordringene løser vi ikke med teknologi alene. Vi er nødt til å se teknologi i sammenheng med kunnskap om samfunn og mennesker, og med naturpåvirkning og -mangfold. NTNU er også et breddeuniversitet med et vidt spekter av fagmiljø. Det gir oss et ekstra ansvar for å bidra til omstillingen i Norge.

Vårt viktigste bidrag til samfunnet er studentene vi utdanner.

Gårsdagens campuser fremmer gårsdagens undervisningsmetoder, og mange av undervisningslokalene på NTNU i Trondheim er fra 1960- og 1970-tallet. Den gangen handlet utdanning om å overføre kunnskap fra lærer til studenter i tradisjonelle auditorier. I dag ønsker vi utdanning der studentene står i sentrum og deltar aktivt i undervisningen. Fordi samfunnet og utfordringene blir mer komplekse, legger vi nå oftere opp til prosjekter og samarbeid på tvers av fag i utdanningene våre. Da trenger vi store og små rom, som gir fleksibilitet og kan passe til forskjellige gruppestørrelser og aktiviteter.

Moderne campuser legger til rette for samspill og egenaktivitet. Her skal teknologistudenter og humanister kunne diskutere etiske og miljømessige konsekvenser av å utvinne mineraler på havbunnen. Studenter fra psykologi og kybernetikk skal sammen teste hva som skal til for at passasjerene i førerløse ferger føler seg trygge.

Vi jobber for å realisere felles, fremtidsrettede undervisningsareal i dette prosjektet. Vi ønsker å lage naturlige samlingspunkt for studenter på tvers av fag, med de fleste aktivitetene studentene trenger: undervisningsrom, bibliotek, læringsareal, kantine og sosiale møtesteder.

Da får vi samtidig utnyttet lokalene på en mye bedre måte enn i dag. På dagtid vil de fungere som undervisningsrom, og utenom undervisningen er de arbeidsplass og samlingspunkt for studentfrivilligheten. Tradisjonelle auditorier står tomme store deler av døgnet. Vi trenger ikke tomme auditorier, men en samlet campus med pulserende fagmiljøer som skaper ny kunnskap.

Om lag én prosent av Norges befolkning studerer eller jobber ved NTNU. En betydelig andel av norske arbeidsplasser har ansatte med bakgrunn fra NTNU, eller bruker kunnskap fra NTNU. Campussamlingen i Trondheim er en investering for hele det norske samfunnet.

Først publisert i Morgenbladet