Etablerer ny infrastruktur for autonome fartøy

Trondheim Havn og Trondheim kommune har etablert to viktige flytebrygger for NTNUs forskning og utdanning på autonome fartøy.

Bilde av flytebryggen i Kanalen i Trondheim
Flytebrygga i Kanalen blir sentral for videre utvikling og testing av byferga milliAmpere2. Foto: Roar Johnsen, Trondheim Havn

Den ene flytebrygga ligger på Nyhavna i Trondheim.

– NTNU, våre studenter og våre partnere vil bruke den som utgangspunkt for testing av flere autonome fartøy, samt for arbeidsbåter knyttet til den avanserte høyteknologiske infrastrukturen som ligger i Trondheimsfjorden, sier førsteamanuensis Morten Breivik, som er svært glad for å få på plass denne infrastrukturen som Trondheim Havn har installert.

Trondheim Havn interkommunale samarbeid (IKS) jobber med å utvikle bærekraftig havner og konkurransedyktig sjøtransport i Trøndelag, på vegne av 13 trønderske eierkommuner.

Byferga milliAmpere2

Den andre flytebrygga ligger ved Vestre Kanalkai i Kanalen i Trondheim.

– Denne blir veldig viktig for å fortsette med nye og mer avanserte prøveoperasjoner med NTNUs banebrytende autonome byferge milliAmpere2 fremover, sier Morten Breivik ved Institutt for teknisk kybernetikk.

I september og oktober 2022 ble milliAmpere2-ferga testet ut i det som var verdens første prøvedrift av en autonom bypassasjerferge. Prøvedriften foregikk i Kanalen i Trondheim i tre uker, og hele 1500 passasjerer prøvde den autonome ferga i sol og regn.

Aktivt innovasjonsmiljø

Sammen med førsteamanuensis Egil Eide ved Institutt ved elektroniske systemer og førsteamanuensis Ole Andreas Alsos ved Institutt for design var Breivik sentral for prøvedriften høsten 2022.

Trioen har bidratt til å skape et aktivt innovasjonsmiljø ved NTNU, på Nyhavna og i Kanalen rundt selvstyrte fartøy, med mange titalls kolleger, stipendiater og studenter involvert. Flytebryggene vil bli en viktig infrastruktur for dette forsknings-, utdannings- og nyskapingsmiljøet fremover.

– Installasjon av disse to flytebryggene er svært viktig for de unike forsknings-, utdannings- og nyskapingsaktivitetene innen autonome fartøy i Trondheim fremover. Dette legger til rette for høyteknologisk verdiskaping i årene som kommer, sier en entusiastisk Morten Breivik.

Les mer om dette: Selvkjørende ferge – først ut i verden med prøvedrift

Universitetskommunen TRD 3.0 og NTNU

Flytebrygga i Kanalen er en del av TRD 3.0-samarbeidet mellom NTNU og Trondheim kommune. Gjennom Universitetskommunen TRD 3.0. har NTNU og kommunen samarbeidet om forskningsprosjekter siden 2018.

Det pågår i dag omkring 100 forskningssamarbeid hvor NTNU og Trondheim deltar.

Prosjektene tar for seg et bredt spekter av tema, som bærekraftig transport, utnyttelse av solenergi i byområder og betydningen av koordinerte pasientforløp for livskvalitet. Dette er bare noen av temaene som vil bli forsket på i TRD 3.0 i tiden fremover.

Flytebryggen i Nyhavna
Flytebrygga på Nyhavna gir tilgang til Trondheimsfjorden som i 2016 ble erklært som verdens første testområde for ubemannede fartøy. Foto: Morten Breivik, NTNU